Svensk nettmegler utvider produktet

Jiway Broker Services, et datterselskap til OM Gruppen og Morgan Stanley, går sammen med den svenske nettmegleren Avanza for å lage en pan-europeisk online trading plattform.

Jiway Broker Services, et datterselskap til OM Gruppen og Morgan Stanley, går sammen med den svenske nettmegleren Avanza for å lage en pan-europeisk online trading plattform.

Den svenske nettmegleren Avanza har gått sammen med Jiway Broker Services, et datterselskap av Jiway Holdings som igjen er et joint venture mellom OM Gruppen og Morgan Stanley, for å tilby sine kunder en plattform for å tilby handel i europeiske aksjer.

For å få til dette har de utviklet et nytt program, "Back Office For Hire", som er ferdig i november når Avanza tilbyr kjøp og salg av aksjer i Tyskland. Senere vil Avanza ekspandere i takt med ekspansjonsplanene til Jiway (se nedenfor).

Jiway ble startet i februar som et joint venture mellom svenske OM gruppen og Morgan Stanley. Målsetningen er å tilby meglere og market makere, (det vil si de som er ansvarlig for å skaffe kjøps- og salgskurser til veie og lager et marked) et enklere system for å handle i internasjonale aksjer. Forretningsideen er å lage en elektronisk børs som forenkler klarering av midler uten å nødvendiggjøre medlemskap på den lokale børsen. Market makerne vil selv gjøre at likviditeten forhåpentligvis blir like bra som på den lokale børsen.

Jiway tar sikte på kapre 50 prosent av all online aksjehandel på tvers av landegransene i Europa. Aksjehandel vokser med nesten 40 prosent hvert år og med stadig harmonisering av skatter og regler i Europa satser Jiway på spise en stor del av denne kaken.

I løpet av høsten vil systemet tilby handel i Storbritannia, Tyskland og Sverige. Våren 2001 vil Frankrike, Nederland, Sveits og Italia bli med i fellesskapet. Til sammen blir det mulig å handle i mer enn 6.000 aksjer.

For kunden og nettmegleren innebærer dette en stor fordel i og med at clearing og back office (overførsel av penger) gjøres mye enklere.

Til toppen