Svensk nettvokter kommer til Norge

AppGate er en sikkerhetsapplikasjon som vokter hver enkelt brukers adgang til tjenester i et lukket nett med utgangspunkt i sentralt bestemte regler.

AppGate er en sikkerhetsapplikasjon som vokter hver enkelt brukers adgang til tjenester i et lukket nett med utgangspunkt i sentralt bestemte regler.

Secure Computing som har fått den ettertraktede distribusjonsavtalen i Norge er et firma på bare tre mann. Daglig leder Øivind Lunde sier til digi.no at et samarbeid med konsulentselskapet I-net Norge sikrer muligheten for effektiv landsomfattende distribusjon.

- AppGate er ikke akkurat noe volumprodukt. Svenskene ville heller distribuere gjennom et lite selskap enn å velge en stor partner.

AppGate AB er tidligere kjent som Firedoor Network Security. Navnet ble endret da selskapet ekspanderte til Storbritannia og USA, for å unngå forvekslinger med begrepet "firewall".

Lunde beskriver AppGate som et supplement til brannmur og annen intern sikkerhet.

- Brukeren logger seg på nettet og får opp grensesnittet til AppGate klienten. Denne klienten gir videre tilgang til bare de applikasjonene og tjenestene som man har tilgang til.

AppGates regelbaserte styring gjør at tilgang kan gjøres avhengig av tid, rolle, påloggingssted og så videre.

- Det kan for eksempel være bestemt at en bruker alltid skal ha tilgang til e-post og avtalebok, men at man bare skal kunne arbeide med økonomisystemet når man er på jobb, og ikke i tidsrommet 20 til 04.

AppGate-klienten leveres til en rekke plattformer, også OS/2, Linux og Mac. Den starter med å opprette en kryptert tunnel mellom brukeren og AppGate-tjeneren. En rekke krypteringsalgoritmer med lange krypteringsnøkler er tilgjengelige. All trafikk krypteres, også over intranettet. Når brukeren er identifisert sendes ikonene til de tillatte tjenestene og applikasjonene. Alt arbeid mot disse tjenestene foregår i den beskyttede tunnellen.

- AppGate er spesielt interessant i store organisasjoner. I Norge tenker vi oss tilbydere av applikasjonstjenester (ASP for "application services provider") som et interessant marked. Norge er kommet langt innen ASP. Vi har identifisert 15 stykker som er mer eller mindre operative, sier Lunde.

Les også:


Stedsforvirret Netscape kan stjele kredittkortet ditt
En branndør for hver ansatt bedrer sikkerheten

Til toppen