Svensk politi får drive datasnoking

Utvidelse av omstridt lov banket igjennom.

Svensk politi får drive datasnoking
UTVIDER: Svensk politi får nå adgang til det kraftige overvåkningsverktøyet som FRA-loven gir hjemmel til. Datasnokingen påvirker i stor grad også norsk nettrafikk. Bilde:

Trass massiv kritikk fikk svensk etterretning i 2009 hjemmel til å avlytte all tele- og datatrafikk som krysser landegrensene.

Riksdagen sa onsdag ja til regjeringens forslag om å utvide den såkalte FRA-loven, oppkalt etter Försvarets Radioanstalt.

Dermed vil også Rikskriminalpolisen og Säpo – tilsvarende Kripos og PST – kunne snoke på innholdsdataene fra og med nyttår.

- Hensikten er at Säkerhetspolisen og Rikskriminalpolisen enklere skal kunne få strategiske opplysninger om blant annet internasjonal terrorisme og annen grov kriminalitet som har kobling til andre land som kan true svenske interesser, heter det i protokollen fra Riksdagen.

Vedtaket ble gjort av den borgerlige regjeringskoalisjonen med støtte fra Socialdemokratene og Sverigedemokraterna med 272 mot 43 stemmer.

- Dette innebærer at signalspaningen blir langt mer omfattende og mange flere kan overvåkes. Dette er et skritt i helt feil retning. Derfor er vi motstandere, sier riksdagsmedlem Jens Holm fra Vänsterpartiet i en pressemelding.

Moderata samlingspartiet (MP) stemte også imot. Partiet krever at det nedsettes en kommisjon som utreder hvorvidt det er behov for en FRA-lov.

Norsk bekymring

Datatilsynet i Norge er blant de som har advart mot utvidelsen av den særsvenske ordningen, som de har omtalt som «systematisk innholdsovervåking» som i stor grad påvirker norske innbyggere.

Årsaken er at rundt 80 prosent av all norsk internettrafikk er innom svensk infrastruktur, og blir følgelig rammet av overvåkningsregimet. Bekymringen har også tidligere vært tatt opp til debatt på Stortinget.

Post- og teletilsynet har også anbefalt alle nordmenn å ta forholdsregler ved å beskytte sensitivt innhold som sendes til mottakere i utlandet.

    Les også:

Les mer om: