Svensk satellitt skutt opp

Den nordiske satellittkampen trappes opp etter oppskytingen av den svenske satellitten Sirius 3 mandag kveld fra Fransk Guyana. I ett år skal satellitten leies ut til Société Européenne des Satellites (SES) som driver satellittsystemet Astra.

Den nordiske satellittkampen trappes opp etter oppskytingen av den svenske satellitten Sirius 3 mandag kveld fra Fransk Guyana. I ett år skal satellitten leies ut til Société Européenne des Satellites (SES) som driver satellittsystemet Astra.

Sirius 3 er av samme type som Telenor-satellittene Thor 2 og 3, og har 15 transpondere. Om et års tid skal en tredel av Sirius 3 erstatte Sirius 1 som da settes ut av drift. Resten skal settes inn i svenskenes kamp om markedsandelene innenfor digital-TV-distribusjon, i første rekke på det svenske markedet.

Oppskytingen skjedde ved hjelp av en Ariane bærerakett og betyr ytterligere kapasitetsutvidelse for kringkastingsdistribusjon i Nord-Europa.

Sirius 3 eies av det svenske selskapet Nordiska Satellitt Aktiebolaget (NSAB), som fra før eier og opererer Sirius 1 og Sirius 2 på fem grader øst. Satellitten, inkludert oppskyting og forsikring, kostet selskapet vel 800 millioner kroner.

Sirius-systemets satellitter eies og drives av NSAB, som igjen eies av svenske Teracom (37,5 %), svenske Rymdbolaget (37,5 %) og Tele Danmark (25 %). Det er Teracom (Sveriges svar på Norkring) som markedsfører og selger Sirius-systemets kapasitet.

Til toppen