Svensk skepsis til norske krav

Noen dager før Telenor og Telia skulle legge fram en fusjonsavtale er det klart at noen av de norske kravene møter så sterk skepsis på svensk side at forhandlingene har stanset opp. Politisk prestisje kan likevel få fusjonsforhandlingene i gang igjen, slik at en avtale kan signeres.

Noen dager før Telenor og Telia skulle legge fram en fusjonsavtale er det klart at noen av de norske kravene møter så sterk skepsis på svensk side at forhandlingene har stanset opp. Politisk prestisje kan likevel få fusjonsforhandlingene i gang igjen, slik at en avtale kan signeres.

Det er i første rekke norske krav om at lederne for tre forretningsområder; mobiltelefoni, IP-telefoni og katalogvirksomheten skal komme fra Telenor. Spesielt for de to førstnevnte områdene er at begge selskapene har satset kraftig innenfor begge med tanke på fremtidig vekst, slik at dette ikke bare er viktige områder for Telenor, men også for Telia.

Dagens Industri og Dagens Næringsliv skriver i dag at flere av Telias sjefer mener dette kravet er utenkelige, for mobiltelefoni er et av Telias viktigste satsingsområder blant annet gjennom et tett samarbeid med Ericsson.

Innenfor IP-telefoni er situasjonen motsatt, der Telenor Nextel ligger i tet i utviklingen av nye IP-tjenester i et samarbeid med Ericsson.

Også verdifastsettelsen av selskapet der Telia er verdt 60 % og Telenor 40 % viser seg å skape debatt, siden vurderinger gjort av internasjonale investeringsbanker viser at Telenors verdi med dette dras opp.

Det som gjør det tvilsomt at dette er nok til å velte en fusjon er den politiske prestisjen begge lands samferdselsministre har lagt i saken. Svenske Björn Rosengren sitter imidlertid fremdeles, mens Odd Einar Dørum er ute av forhandlingene, som er overlatt til den nye statsråden Dag Jostein Fjærvoll. De to eiernes forhandlinger går så langt etter planen. Det er i forhandlingene mellom de to selskapene om fordeling av oppgaver og sjefsroller at forhandlingene så langt har stanset opp.

I den politiske intensjonserklæringen heter det at den nyfusjonerte teleselskapets hovedkontor skal ligge i Sverige, mens hovedkontoret for den internasjonale virksomheten skal ligge i Norge

Til toppen