Svensk UD gransker påstander i Echelon-rapport

USAs nasjonale sikkerhetsorgan NSA skal ha gitt avlyttet informasjon fra europeiske selskaper videre til amerikanske konkurrenter. - En alvorlig sak, sier svensk UDs Niklas Johansson til bladet Datateknik.

USAs nasjonale sikkerhetsorgan NSA skal ha gitt avlyttet informasjon fra europeiske selskaper videre til amerikanske konkurrenter. - En alvorlig sak, sier svensk UDs Niklas Johansson til bladet Datateknik.

I mai i år leverte den skotske journalisten Duncan Campbell rapporten Interception Capabilities 2000 til Europa-parlamentets teknologipanel STOA (Scientific and Technological Options

Assessment Panel of the European Parliament). Rapporten forteller blant annet om hvordan avlyttingsvirksomheten organisert under betegnelsen Echelon fanget opp intern informasjon fra europeiske bedrifter som Thomson og Airbus.

Praksis i Echelon, der Norge deltar sammen med EU-land og engelsktalende land som USA, Australia og New Zealand, er at storparten av de oppfangede signalene går ubearbeidet videre til USAs nasjonale sikkerhetsorgan NSA (National Security Agency).

Rapporten påstår at NSA analyserte informasjonen fra Thomson og Airbus, og ga den videre til konkurrerende amerikanske selskaper. Følgen var at europeerne tapte viktige kontraktsforhandlinger.

Politisk sakkyndig Niklas Johansson i det svenske utenriksdepartementet sier til det svenske tidsskriftet Datateknik at departementet skal "titta" på rapporten.

- Skulle säkerhetspolitisk information missbrukas på detta sätt är det allvarligt, sier Johansson videre. - Är det så att dessa påståenden är sanna är det allvarligt. Vårt problem är att klara ut om det verkligen är sant.

Ifølge Datateknik har det svenske sikkerhetspolitiet Säpo fått i oppdrag å utrede omfanget av utenlandsk industrispionasje mot svenske bedrifter. Säpo har hittil ikke kunnet rapportere om tilfeller tilsvarende dem som nevnes i Campbells rapport til STOA.

Rapporten Interception Capabilities 2000 er tilgjengelig fra nettstedet til Duncan Campbell og fra den britiske avdelingen av Cyber-Rights & Cyber-Liberties. Se også digi.nos artikkel om rapporten, "Ny Echelon-rapport tilgjengelig på web". Pekere finner du nedenfor.

Til toppen