Svenske distrikter svært lunkne til bredbånd

Over 50 prosent av svensker i tynt befolkede svenske skoger svelger ikke det distriktspolitiske bredbåndsagnet. Svært mange sier plent nei til bredbånd.

Over 50 prosent av svensker i tynt befolkede svenske skoger svelger ikke det distriktspolitiske bredbåndsagnet. Svært mange sier plent nei til bredbånd.

En opinionsundersøkelse gjort av Demosokop for den svenske avisen Finanstidningen viser at det er høyt utdannede svensker i byene som er mest interessert i å bli koplet opp med superhurtig multimedieaksess. Dermed følger undersøkelsen profilen til den gjennomsnittlige internettbrukeren.

39 prosent av dem som bor utenfor byene er absolutt ikke interesserte, mens 15 prosent kun er litt interessert, skriver Finanstidningen. 15 prosent er ganske interessert, mens 29 prosent av folk på landsbygda er veldig interessert.

Resultatene fra storbyene er ganske annerledes. Åtte av ti med høy inntekt, og da ikke overraskende først og fremst menn, er veldig interesserte, mens kun fire av ti med lav inntekt er like interessert. I byene er 57 prosent entusiastiske til idéen. Det er imidlertid verdt å merke seg at også rundt 40 prosent i svenske storbyer er skeptiske.

- Undersøkelsen viser at regjeringen tar feil når de allerede nå drar kabler av lokalpolitiske grunner, mener professor Lars Hultkrantz ved universitetet i Uppsala. Næringsminister Björn Rosengren har blant annet brukt et distriktspolitisk argument når han har forsvart milliardinvesteringer i utbyggingen av bredbånd.

Hultkrantz, som er professor i sosialøkonomi, mener at undersøkelsen avdekker at det er stor usikkerhet rundt etterspørselen etter disse tjenestene ute på landsbygda.

- I denne situasjonen vet vi svært lite om hvilken betalingsvilje det kommer til å være. Det hadde vært bedre å vente noen år og først da se hvordan markedet vil fungere, sier han til Finanstidningen.

Til toppen