Svenske Icon i Norge innen april

Det svenske multimediebyrået Icon Medialab har hittil etablert seg i åtte land, inkludert Malaysia. Første kvartal neste år følger Icon i Sprays fotspor og etablerer eget kontor i Norge.

Det svenske multimediebyrået Icon Medialab har hittil etablert seg i åtte land, inkludert Malaysia. Første kvartal neste år følger Icon i Sprays fotspor og etablerer eget kontor i Norge.

Icon Medialab startet i mars 1996 med ni ansatte i et ombygd havnelager i Stockholm. I dag har selskapet forgreninger i syv land (utenom Sverige) og er på vei inn i Norge. Omsetningen for regnskapsåret 1997-98 er budsjettert til 80 millioner svenske kroner og i øyeblikket er det 170 ansatte i multimediekjeden.

Jonas Rahmn leder den voldsomme, internasjonale ekspansjonen i Icon. Han opplyser til digi.no at Icon Medialab vil velge mellom to mulige etableringsløsninger i Norge. Det ene er å etablere et kontor på egen hånd. Det andre er å kjøpe opp et norsk selskap, slik de har gjort med The Works i Finland.

Byrået, som til daglig driver med interaktive kommunikasjonsløsninger både for Internett, intranett og multimedier, har kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Spania, USA, Storbritannia og Malaysia.

- Da vi startet opp for snart to år siden, hadde vi egentlig ingen planer om å etablere oss andre steder enn i USA, de store europeiske landene og Asia. I Norden er det jo mindre markeder, noe som egentlig er en sannhet med modifikasjoner. Vi har etterhvert sett et behov for å revurdere dette. Ikke minst på grunn av at det finnes mye kompetanse i Norden, men også fordi kundene krever det, sier Rahmn.

Han har tidligere uttalt til digi.no at målet er å åpne kontorer i mer enn 20 land de neste seks årene. Blant de mest spennende markeder som Icon ser på, er det asiatiske. Inngangsporten har vært Malaysia. Gjennom det statlige prosjektet Multimedia Super Corridor (MSC), der den malaysiske statsministeren er prosjektleder, har Icon fått tilgang til hovedstaden Kuala Lumpur.

Malaysia bygger en IT-by der multinasjonale selskaper får plass. Blant dem som har fått MSC-status er Netscape, Microsoft og Oracle. Ifølge Rahmn er Icon det 37. selskapet med slik status og påstår at det ikke er så mye mer besværlig å slå seg ned i Kuala Lumpur enn i Norge.

Ifølge den internasjonale Icon-sjefen har nordmenn mye penger og satser mye penger. Det innebærer samtidig at lønnsnivået og kostnadene er høye. Den internasjonale veksten i Icon har til nå blitt finansiert ved hjelp av emisjoner blant annet hos private investorer og i svensk industri. Men selskapet er åpen også for de store mediehusene.

Icon eier Icon Bonnier Publishing sammen med det store mediehuset Bonnier. Der blir det for eksempel laget kundeavis for den svenske Postens nett-tjeneste Torget.

- Jeg ser en viktig dynamikk i det å skape innhold både online og offline. Kombinasjonen trykte medier-Internett er sterk. Og det blir jo litt spesielt når vi kommer fra motsatt side av det som er vanlig, mener Rahmn.

Til toppen