Svenske IT-lønninger nærmer seg norsk nivå

Hodejeger Rolf Nævra må snart bruke andre lokkemidler enn lønn for å få svenskene til Norge.

Svenske IT-lønninger nærmer seg norsk nivå

Hodejeger Rolf Nævra må snart bruke andre lokkemidler enn lønn for å få svenskene til Norge.

Helt siden 2004 har norske IT-bedrifter vært på hugget etter flere hoder. Sverige har vært et populært land å hente inn flere folk fra. Ikke bare glir svenskene godt inn i Norge med tilnærmet samme språk, men kultur og utdannelse er i tillegg svært likt norske forhold.

Norge har lenge hatt fordel av å kunne konkurrere med bedre lønninger, og rekrutteringsselskaper og norske IT-bedrifter har benyttet seg av denne fordelen. Men nå viser svensk lønnsstatistikk at gapet mellom svenske og norske IT-lønninger begynner å jevne seg ut.

Ifølge det svenske IT-lønnsbarometeret som analyseselskapet Exido gjør i samarbeid med CS og Dataforeningen, er snittlønningene som er blitt hentet inn fra 90 forskjellige IT-virksomheter, slett ikke ulikt Norge.

Analysen (gjengitt nedenfor) bygger på et snitt og skiller ikke mellom nyutdannede og seniorer. Likevel må hodejeger Rolf Nævra i Magellan IT medgi at svenskene haler innpå og at han er overrasket over at lønningene nå er så jevne.

- Jeg kan ikke se noen dramatiske forskjeller i lønninger utfra denne analysen, sier Nævra til digi.no.

Rolf Nævra rekrutterer i snitt 10 IT-folk fra Sverige i året. Dette er gjerne nyutdannede fra Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg som starter opp som typisk systemutviklere i norske IT-bedrifter.

Ifølge det svenske lønnsbarometeret tjener en systemprogrammerer 35.380 kroner i måneden eller 425.000 kroner i året.

- De norske lønningene for en systemutvikler vil varierer, alt etter erfaring. En nyutdannet fra NTNU begynner gjerne på 400.000 kroner. Etter fem års erfaring er lønnen som regel over 500.000 kroner, forteller Nævra.

Ettersom etterspørselen etter IT-kompetanse har blitt presset, er dette likevel en utvikling vi må forvente, mener han.

Det vil ikke gjelde bare Skandinavia, men hele Europa. Dem med erfaring og gode resultater vil kunne konkurrere på ganske likt nivå, men gapet vil være størst for de nyutdannede.

Det svenske lønnsbarometeret viser at help desk og support har de laveste lønningene med 26.931 og nettverksadministratorer med 29.000 kroner i måneden.

Blant de best betalt er rådgivere på IT-ledelse, strategi og forretningsarkitektur som har en årslønn på rundt 600.000 kroner. Skal man over 700.000 i året, blir det på IT-direktørnivå.

- Det er viktig å ha klart for seg at det er ofte de som er fornøyd med lønnen sin som svarer på slike analyser. De som ikke er fornøyd velger ofte å ikke svare. Jeg tror også at IT-ansatte i Stockholm kan tjene langt mer enn for eksempel Gøteborg, fastslår Nævra.

Svenske kroner er mindre verdt enn de norske, men tallene viser uansett at lønnsnivået jevner seg ut. 100 svenske kroner tilsvarer cirka 85 norske med dagens kronekurs.

Snittlønn fra 90 svenske virksomheter.
Snittlønn fra 90 svenske virksomheter.
Til toppen