Svenske IT-lønninger raser

Flere svenske internettkonsulenter må nå legge av seg luksusvanene. Lønnsnivået senkes i mange IT-selskaper, og ansatte må regne med en lønnsnedgang på mellom fem og ti tusen kroner i måneden.

Flere svenske internettkonsulenter må nå legge av seg luksusvanene. Lønnsnivået senkes i mange IT-selskaper, og ansatte må regne med en lønnsnedgang på mellom fem og ti tusen kroner i måneden.

Tall fra Statistisk Centralbyrå (SCB) i Sverige viser at lønns-festen i IT-bransjen er over. Mange konsulenter må regne med opp til 10.000 kroner mindre i lønn i måneden, skriver Vision. Den svenske publikasjonen har tatt en ringerunde til flere arbeidsgivere og rekrutteringsselskaper, og konklusjonen er klar.

- Det har vært skyhøye lønninger flere steder, sier Håkan Steenberg, personalsjef i Mind AB, til Vision.

Anders Lenhoff, som er forhandler i den svenske arbeidsgiverorganisasjonen Almega, mener det har vært en dramatisk endring i lønnsnivået siden i sommer. Han tror mange internettkonsulenter kommer til å få mellom fem og ti tusen kroner mindre i måneden. Spesielt de IT-selskapene som har langt igjen til lønnsomhet, og som stadig må slanke bedriften, vil ikke kunne gi de ansatte lønnsøkninger med det første.

Lenhoff forteller til Vision at IT-selskaper nå er i ferd med å forhandle ned lønningene og fjerne firmabiler og andre "luksus-goder". - Vi kommer til å se kraftige slankinger, og det er først og fremst de overlønnede som blir justert ned, mener han.

Som eksempel nevner han personer, ikke spesielt høyt kvailfiserte, men som likevel får mellom 35.000 og 40.000 kroner i måneden. Blant denne gruppen vil man se lønnssenkninger på mellom fem og ti tusen kroner i måneden. I visse tilfeller kan det være snakk om nedjustering av lønnen på inntil 30 prosent.

De som har høy kompetanse kommer, ifølge Lenhoff, fortsatt til å få godt betalt, men ikke alle er i den posisjonen at de kan kreve høyere lønn bare fordi opsjonsavtalen har blitt verdiløs.

Til toppen