Svenske juksemakere møter veggen?

Det er ikke bare i Norge at aksjekurser "kjøres" via e-mail og Internett. Svenske myndigheter ser nå med uro på dette fenomenet.

Det er ikke bare i Norge at aksjekurser "kjøres" via e-mail og Internett. Svenske myndigheter ser nå med uro på dette fenomenet.

Svenske myndigheter ser med uro på "klubber" som sammen kjører aksjekurser via Internett. For et par uker siden hadde digitoday fokus på samme problemstilling i Norge:
Det er svenske Finanstidningen som skriver at Finansinspektionen i Sverige har fått flere tips på mindre sammenslutninger som via chatsider forsøker å hausse opp kursene i aksjer der det er dårlig likviditet (red.anm.: lite omsetning i aksjen).


- At det finnes folk som sysler med slike ting er relativt nytt, sier Lennart Torstensson i Finansinspektionen.

De såkalte hausserne kan bestå av 10 til 20 sammensvorne. Deltagerne bestemmer seg for å gå inn og kjøpe poster av en viss aksje for senere å skrive positive innlegg på chat-sider og telefonsamtaler til media. Senere selges aksjene på forhåpentligvis stigende kurser.

Finansinspektionen ser alvorlig på situasjonen. De har i år hatt tre tilfeller av kursmanipulering som er mistenkt å være gjort av en slik "haussingsklubb". Kredittilsynet i Norge har ennå ikke behandlet slike konkrete saker.

- Vi har hatt noen tilfeller den siste tiden der meglerne har stoppet handel i en aksje for at de har mistenkt kursmanipulering, sier Torstensson.

Finanstidningen har mottatt mail fra flere som er med i slike hausseklubber:

- Jeg har vært med i en slik klubb og vet at et slikt prosjekt kan være svært lønnsomt bare man har litt struktur. Aksjen vi velger får ikke være for illikvid da vi skal kunne gå inn uten å bevege kursen for mye, skriver en anonym til Finanstidningen.

Til toppen