Svenske kolleger irriterer mer enn norske

Det er karriereportalen Monster, som nå har reetablert seg i Norge som en utfordrer til Finn.no, har gjennomført undersøkelsen i elleve land. Totalt har 15.245 personer svart på undersøkelsen som er foretatt på Monsters nettsider.

Målet med undersøkelsen er å avdekke hva arbeidstagerne irriterer seg mest over på jobben. Resultatene viser til dels store forskjeller mellom de ulike landene på hva folk er mest misfornøyd med.

Mer enn seks av ti svensker mener egne kolleger er et stort irritasjonsmoment på arbeidsplassen. Norske arbeidstagere synes å ha et bedre forhold til de personene de arbeider sammen med. Her i landet er det bare 17 prosent som irriterer seg over kollegaene på jobben.

Svenskene skiller seg ut ved at hele 64 prosent av arbeidstagerne mener det er egne kolleger som er det største irritasjonsmomentet på arbeidsplassen.

En rapport fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, viser imidlertid at Sverige er det beste landet i verden å være ansatt i.

- Sett i lys av denne undersøkelsen kan man tro at svenskene er godt fornøyd med arbeidsforholdene som sådan, men at det er menneskene man jobber med som skaper irritasjon, sier Charlotte Högfeldt, Area Manager for Monster i Norge og Danmark.

Rapporten fra ILO lister Norge som det fjerde beste landet for arbeidstakere. Dette understrekes også av resultatet fra Monster sin undersøkelse.

I Norge er det for mye byråkrati på jobben som er den største kilden til irritasjon. Dette kan for eksempel være unødvendig tidsbruk på å fylle ut skjemaer, eller kompliserte og gammeldagse rapporteringsrutiner.

Nordmenn synes å være blant de arbeidstagerne i Europa som har det best på jobben. Tre av ti mener nemlig at de ikke har noen ting å irritere seg over på jobben. Sammen med Irland er Norge dermed det landet med de mest fornøyde arbeidstagerne.

I Spania og Italia er det lang arbeidstid som arbeidstagerne liker minst. Her svarer henholdsvis 44 og 36 prosent av de ansatte at dette er det som irriterer dem mest med jobben.

Arbeidstiden i Spania og Italia er normalt betydelig lengre enn i Norge. Dette kommer også frem i undersøkelsen. Bare 13 prosent av norske arbeidstagere irriterer seg over lang arbeidstid.

Til toppen