Svenske mobiltelefoner truer allemannsretten

Mobiltelefoner kan true svenskenes allemannsrett, det vil si retten til å bevege seg fritt i de fleste utendørsområder. Årsaken er at mobilene forstyrret følsomt utstyr ved en rekke forskningsinstitusjoner.

En statlig utredningskomité krever nå mobilfrie soner for å beskytte forskning som er nødvendig for å trygge rikets sikkerhet eller av andre nasjonale hensyn. Dette kan bety at det må bygges kilometer på kilometer med gjerder rundt institusjonene der forskningen pågår.

En slik løsning vil i så fall true allemannsretten, som sikrer svenskene fri adgang til skog og mark. Innskrenkninger i allemannsretten er et politisk følsomt spørsmål, og det trekker trolig opp til bråk om utredningskomiteens forslag, som er omtalt i nyeste utgave av det svenske fagtidsskriftet Ny Teknik.

Blant de mest utsatte anleggene er romobservatoriet ved Omsala noen mil sør for Göteborg, der astronomer leter etter svake radiosignaler fra verdensrommet. –Hvis man satte en vanlig mobiltelefon på månen, ville den avgi sterkere stråling enn signalene vi leter etter, påpeker observatoriets sjef Roy Booth.

Han understreker at kravet om gjerde i vid omkrets rundt observatoriet ikke er et forsøk på å skaffe ham og hans kolleger adgang til en privat badestrand. Gjerdet er nødvendig for at de skal få gjort jobben sin, sier Booth.

Til toppen