Svenske "sosser" går for nasjonalt bredbånd

Det svenske regjeringspartiet fattet i helgen et vedtak om å satse på et bredbåndsnett for alle svensker. Dermed vant Bredbanddemokraterna og distriktsforkjemperne over den svenske stats- og finansministeren som har stilt spørsmål om hvordan nettet skal finansieres.

Det svenske regjeringspartiet fattet i helgen et vedtak om å satse på et bredbåndsnett for alle svensker. Dermed vant Bredbanddemokraterna og distriktsforkjemperne over den svenske stats- og finansministeren som har stilt spørsmål om hvordan nettet skal finansieres.

Satsing på et nasjonalt bredbåndsnett i Sverige var et nesten like hett tema som tilslutning til den økonomiske monetære unionen (ØMU) under Socialdemokraternas kongress i helgen.

Både statsminister Göran Persson (bildet) og finansminister Bosse Ringholm ønsket å slippe unna de store statlige investeringene i denne sektoren og heller la private interesser finansiere regionale utbygginger av brede bånd.

Men den svenske næringsministeren Björn Rosengren, som var en sentral aktør i den mislykkede TeliaNor-sammenslåingen, sto på motsatt side og mente at man burde bruke 8,5 milliarder svenske kroner av Telias penger til utbyggingen, det vil si statlige midler.

Dermed er Rosengren av samme oppfatning som Aps Thorbjørn Jagland om et bakkebasert digital-TV nett i Norge. Jagland mente i april i fjor at et bakkebasert digital-TV nett burde bygges for avkastning på salg av Telenor-aksjer.

Les mer om Jaglands utspill:


Jagland: - Bygg digital-TV for Telenor-penger

Mye har likevel endret seg på det norske markedet siden den tid, blant annet blir et forslag til et bakkebasert digital-TV-nett utredet videre av en interdepartemental gruppe i vår.

I Sverige står imidlertid aktørene foran en avgjørende prosess i mars.

22. mars skal regjeringen, anført av Persson, legge frem en IT-proposisjon. Det den sosialdemokratiske kongressen nå har besluttet får innflytelse på hva dette forslaget kommer til å inneholde.

Med Rosengren i ryggen har et nettverk innen sosialdemokratenes rekker, Bredbanddemokraterna, jobbet knallhardt for å få de statlige midlene fra Telia til å bygge en høykvalitets infrastruktur for IT over hele Sverige. Og mens avtroppende kommunalminister i Norge Odd Roger Enoksen, med sine sympatier i distrikts-Norge, mener at IT-motorveien er viktigere enn asfaltveier, har den svenske statsministeren ment det motsatte.

- Veinettet er de store investeringenes område. Jeg er redd for at vi (på bredbåndsområdet - red.anm.) havner i en situasjon hvor vi låser oss fast i store statlige subsisider og på teknikk som kjapt foreldes eller endres, har han sagt ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

- Jeg tror det er klokt at så mye som mulig av dette blir styrt av etterspørsel og markedet, mener sosialdemokraten.

Men han tapte argumentasjonen mot distriktsinteressene, ikke minst fra de store svenske "skogslenene". Her har også næringsminister Rosengren vært aktiv, som leder for Norbotten. Han har undertegnet på et krav fra skogslenene som til og med har laget sin egen hjemmeside i lobbykampen for distriktsinteressene.

I forbindelse med vedtaket besluttet statsministeren at en helhetlig IT-strategi skal utarbeides til neste partikongress neste år - til tross for at rammebetingelsene for det svenske IT-landskapet allerede legges i år.

Flertallet i det sosialdemokratiske partiet er av den oppfatning at prisene kan holdes nede og utbyggingstakten oppe med en statlig styring. Hvis regjeringen får gjennom forslaget i det svenske stortinget (Riksdagen) skal de sørge for at brukerne i distriktene ikke må betale mer for tjenesten enn i de urbane strøk.

Men noe konkret svar på finansiering av utbyggingen har ikke s-kongressen gitt regjeringen før forslaget fremmes i IT-proposisjonen. Problemet blir å forsvare utbygging i geografiske områder der det blir regnet som klart ulønnsomt for Telia og andre telekom-selskap å bygge ut.

Motstanderen, finansminister Bosse Ringholm, sier at salg av Telia-aksjer kan gi penger til utbygging i ett år, men at de trenger mer midler til utbygging over flere år, ifølge TT. Dermed kan det hende at staten må subsidiere dette på andre måter.

Forkjemper Björn Rosengren sier de skal diskutere finansieringen innen regjeringen og vil ikke gå inn på hvordan dette skal løses...

...ennå.

Neste uke må imidlertid det svenske regjeringspartiet ha funnet en løsning.

Til toppen