Svenskene dropper krav om fastlinje

Hittil har de gamle telemonopolene hatt krav på seg om at alle husstander, gamle og nye, har krav om fast-telefoni-tilkobling. Telefon er en borgerrett, har vært mantraet i Norden.

Nå bryter svenskene med det gamle regimet - man har ikke lengre krav på fastlinje, men man har krav på GSM-dekning, har det svenske Post og teletilsynet bestemt.

Dette er dog noe enklere å bestemme i det flate Sverige enn i Norge.

Til toppen