Svenskene får skylden

Statsminister Kjell Magne Bondevik angret ingenting da han ga Regjeringens orientering rundt fusjonen mellom Telenor og Telia. Han la i realiteten hele skylden på svenskene.

Statsminister Kjell Magne Bondevik angret ingenting da han ga Regjeringens orientering rundt fusjonen mellom Telenor og Telia. Han la i realiteten hele skylden på svenskene.

Bondevik fortalte at aksjonæravtalen sto fast og fortalte under dagens orientering at punkt 4.3.b i som handler om stemmerettrsreglene var avgjørende for de norske eierne.

Etter styremøtet den 8. desember gjorde statsråd Dag Jostein Fjærvoll det klart at det var et absolutt krav at stemmerettsreglene i aksjonæravtalen skulle følges. Dette ble aldri fulgt opp fra svensk side, og dette ble i realiteten siste kapittel i telefusjonen.

Da fusjonsavtalen ble signert den 30. mars var punktet om stemmerettsreglene skulle brukes for lokalisering av forretningsområdene ikke avklart. Bondevik fortalte at dette ble overlatt til styret, men at aksjonæravtalen skulle sikre likeverdet mellom de to eierne.

Bondevik sa at det ikke var nødvendig å inkludere stemmerettsreglene som aksjonæravtalen presiserer i selskapets vedtekter, fordi aksjonæravtalen fastslår at avtalen har forrang forran vedtektene ved uenignet, noe også svensk aksjelov åpner for.

Han legger skylden på de svenske aksjonærvalgte styremedlemmene som han mener ikke fulgte aksjonæravtalen.

Statsminister Bondevik understreket også at det fra svensk side ikke ble protestert mot ordlyden i den norske proposisjonen.

Til toppen