Svenskene vil følge norsk IT-modell

Det svenske likestillingsrådet vil nå ha en endring på det faktum at det finnes altfor få jenter som tar IT-rettede eller tekniske studier. Nå vil svenskene innføre kvotering på disse studiene slik de mener vi har lykkes med i Norge.

Det svenske likestillingsrådet vil nå ha en endring på det faktum at det finnes altfor få jenter som tar IT-rettede eller tekniske studier. Nå vil svenskene innføre kvotering på disse studiene slik de mener vi har lykkes med i Norge.

Dagens IT skriver i dag at det svenske likestillingsrådet Jämställdhetsrådet för transporter och IT (Jämit) vil få flere jenter til å studere IT og informatikk.

- En radikal løsning for å øke kvinneandelen kan bli kvotering. Det har man lykkes med i Norge, sier Jämits styreleder Görel Thurdin til Dagens IT. Han mener samfunnet taper enormt mye på at kvinner vegrer seg for tekniske studier. Også næringslivet støtter dette. Ifølge Thurdin vil mange sjefer for IT-selskaper heller velge å ansette en kvinne enn en mann, dersom de har tilnærmet lik utdanning og yrkesbakgrunn.

Jämit understreker at dette ikke bare er et spørsmål om likestilling, men at det også handler om demokrati. Den fremtidige IT-utviklingen skal utformes utfra både kvinners og menns kunnskaper, verdier og holdninger, mener Thurdin.

Under et "demokrati-seminar" i Sundsvall pekte en av forskerne ved Linköpings universitet på at tekniske studier støter fra seg kvinner fordi miljøet er så mannsdominert. Mannlige lærere har i alle år utdannet mannlige studenter og det har skapt et miljø som er gjennomsyret av mannlig tankegang og oppførsel, skriver Dagens IT.

De forsøkene de klassiske tekniske høyskolene har foretatt for å bli mer "kvinne- eller jente-vennlige" har ofte mislyktes.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim pågår et femårig forsøk med å kvotere inn jenter til IT- og datastudier. I løpet av de første fire årene har tallet på kvinnelige studenter økt fra 15 til 107. Dette tilsvarer en økning fra åtte til rundt 30 prosent.

Dagens IT skriver at det norske forsøket blir ansett som svært interessant, men at det foreløpig er for tidlig å slå fast om det blir innført en liknende kvoteordning i Sverige.

Les mer om NTNUs kvoteordning her:


Jentene har gjort datafaget annerledes

Til toppen