Svensker målretter bannerannonser

Bonnier Online tester ut målrettet eksponering av bannerannonser. På Bonniers nettsted Funplanet er det mulig å vise forskjellige bannere i forhold til kjønn og alder på nettbrukerne. Dessuten tilbys muligheter for bannerannonsering både i korte og lange tidsintervaller.

Bonnier Online tester ut målrettet eksponering av bannerannonser. På Bonniers nettsted Funplanet er det mulig å vise forskjellige bannere i forhold til kjønn og alder på nettbrukerne. Dessuten tilbys muligheter for bannerannonsering både i korte og lange tidsintervaller.

Bonnier Online startet i forrige uke et eksperiment med et Quick-log-in-system for annonsering som måler og analyserer brukere på webtjenester. Systemet kobles opp mot Ad Banner Center, et annet system i selskapet Riksmedia som fører statistikk og distribuerer bannerannonser på weben og som benyttes både av site-eiere som IDG og Dagens Industri i Sverige..

Første gang brukeren går inn på Bonniers tilbud, må personen blant annet oppgi kjønn, alder, postnummer og hva man jobber med. Brukerne er anonyme og i første omgang eksponeres de kun for annonser fordelt etter demografiske kriterier for kjønn og alder. En 50 år gammel mann vil for eksempel få se helt andre annonser enn en 20 år gammel jente.

Det norske reklameselskapet Digilog har en lignende filosofi på sine annonseeksponeringer.

Bonnier Online benytter spilltjenesten Funplanet og spillet Masterbrain til å teste ut Quick-log-in. For brukeren vil det være mulig å få tilgang også til andre tjenester på nettet med systemet. Samtidig får innehaverne av nettstedene statistikk som kan gjøre det lettere å selge annonseplasser til annonsørene.

- Vi kjører 40.000-60.000 bannere hver dag på vår tjeneste, sier markedssjef for Funplanet, Mikael Sandberg. - Annonsørene kan kjøpe 10.000 bannere med ti ulike budskap. Vi tar betalt fem øre per eksponering, 2,50 kroner per klikk, sier markedssjefen som mener at det nye systemet som de tester ut, er revolusjonerende for nettet som annonsemedium.

- Vi er på vei bort fra bannerannonser i ukekampanjer. Etterhvert vil vi kunne kjøre annonseeksponeringer mot utvalgte målgrupper som kun varer timer av gangen. Er det for eksempel et evenement om kvelden, kan det sendes til gunstige tider, sier han og innrømmer at det kan ta tid før målgruppene blir store og interessante nok for storannonsørene.

Til toppen