Svensker nærmer seg pressestøtte for Internett

Den svenske regjeringen overveier pressestøtte til internettmedier. Men i første omgang muligens bare til papiraviser.

Den svenske regjeringen overveier pressestøtte til internettmedier. Men i første omgang muligens bare til papiraviser.

Dette skrev Svenska Dagbladet mot slutten av forrige uke. Det er kulturminister Marita Ulvskog som signaliserer at den svenske regjeringen kan åpne for støtte til internettaviser i tillegg til papiraviser.

Pressestøtten har i flere år vært på agendaen i mediediskusjonen både i Norge og Sverige, men ingen av landene har offisielt nedfelt at nettaviser har en slik rett til subisidiering fra staten.

- Vi har gitt pressestøttenemnden i oppdrag å se over pressestøtten med utgangspunkt i de endrede forutsetningene på mediemarkedet. En tanke er å gi et utviklingsbidrag for elektroniske medier, sa Ulvskog.

Sverige har, i tillegg til ordinær pressestøtte, også en utviklingsstøtte som skal hjelpe trengende dagspresse med teknologiutviklingen.

Men det er muligens kun mindre aviser i beit for penger som i første rekke vil kunne motta slik støtte, forutsatt at nemnden finner det nødvendig.

- Et typisk eksempel kan være en avis ute på landsbygda som har et ganske lite opplag eller en annen avis i en svak posisjon. Hensikten med støtten er å styrke avisens stilling i markedet, sa Ulvskog videre til Svenska Dagbladet.

Hun mener at det er en god idé og en interessant tanke at også rene nettaviser, det vil si aviser som kun bruker Internett som distribusjonskanal, eventuelt kan få støtte.

Men det overlater hun til nemnden å finne ut av.

Til toppen