Svensker øker budet på London-børsen

På tross av store problemer med å bli tatt alvorlig insisterer den svenske OM-Gruppen på at de ønsker å overta ærverdige London Stock Exchange.

På tross av store problemer med å bli tatt alvorlig insisterer den svenske OM-Gruppen på at de ønsker å overta ærverdige London Stock Exchange.

Svenske OM-Gruppen gir seg ikke etter første runde i kampen om ærverdige London Stock Exchange.

Etter å ha møtt en del motbør og til og med latterliggjøring i forbindelse med sitt overtagelsesbud på London-børsen i august, svarer nå den svenske OM-Gruppen med å øke budet på stoltheten i City.

OM-Gruppens bud kom opprinnelig som en av flere spiker i kisten i forbindelse med at børsene i London og Frankfurt arbeidet med en sammenslåing av sine aktiviteter. Budet førte i realiteten til at dette arbeidet stanset opp og London Stock Exchange istedet gikk over til å bli en oppkjøpskandidat som flere aktører kunne tenke seg en bit av.

I tillegg til Frankfurtbørsen og OM-Gruppen, har både Nasdaq og Euronext, hvor Paris-børsen leder an, vært inne i bildet som kandidater for å ta over London-børsen.

Det opprinnelige budet fra OM-Gruppen hadde en verdi på 372 svenske kroner per aksje. I det nye budet som legges frem i dag er verdien satt til 473 svenske kroner dersom selger ønsker en stor kontantdel i oppgjøret, eventuelt 516 svenske kroner dersom selger aksepterer å ta i mot oppgjøret i OM-Gruppen aksjer.

Dermed har verdien av London Stock Exchange økt fra 11 milliarder svenske kroner til mellom 14 - 15 milliarder kroner.

Problemet for OM-Gruppen er at dagens aksjonærer i første rekke er institusjoner og banker som i stor grad handler på børsen og lever av inntekt fra denne virksomheten. Aksjonærene har derfor flere og tildels kryssende interesser å ivareta enn kun verdiutviklingen på aksjene.

Til toppen