Svensker shopper mest online

Stadig flere bestiller og betaler sine feriereiser, CD-er, bøker og andre varer og tjenester online. Og svenskene shopper mest, skal en tro en ny undersøkelse fra Datamonitor.

Stadig flere bestiller og betaler sine feriereiser, CD-er, bøker og andre varer og tjenester online. Og svenskene shopper mest, skal en tro en ny undersøkelse fra Datamonitor.

Ifølge Datamonitor har Sverige den største andelen av befolkningen som kjøper mest gaver, matvarer, CD-er, reiser, bøker osv. via Internett.

Dette er den tredje såkalte Impact-undersøkelsen som Datamonitor har gjennomført så langt i år, og den ferskeste undersøkelsen viser at de ivrigste nettkjøperne etter hvert har opparbeidet seg så stor makt at de er i ferd med å tvinge frem endringer i måten selskaper bruker Internett, og hvordan de behandler sine kunder.

Samtidig er det klart at den typiske nettkjøperen fortsatt tilhører en minoritet når det gjelder å bruke mye penger. I en rekke land er det fremdeles slik at folk flest ikke bruker nettet til å handle i det hele tatt, og de har heller ingen uttalt intensjon om å gjøre det med det første.

På bakgrunn av resultatene i den siste undersøkelsen har Datamonitor kategorisert forbrukerne i fem typer nettshoppere:

  • Motstandere (resistors)
  • Agnostikere (agnostics)
  • 'Bløffere' (phantoms)
  • De måteholdne (moderates)
  • De rause (Internet globetrotters)

Motstanderne (resistors) utgjør den klart største gruppen, og består av de 50 prosent av forbrukerne som ikke bruker Internett, og heller ikke har planer om å 'gå online' eller foreta noen av sine innkjøp over nettet.

Agnostikerne (agnostics), eller fritenkerne om du vil, utgjør de ni prosentene av forbrukerne som sier de bruker Internett jevnlig, men som ikke handler der.

Bløfferne (phantoms) utgjør hele 27 prosent av forbrukerne med nettaksess. Denne gruppen undersøker og sammenlikner mer enn gjerne prisene på de ulike nettjenestene, men informasjonen bruker de til å presse priser ute i butikkene i den "virkelige" verden - dvs. ute på gata.

De to siste kategoriene, de måteholdne (moderates) og de rause (Internet globetrotters), utgjør til sammen bare 14 prosent av de som faktisk handler online. Likevel står de for hoveddelen av den totale ehandelsomsetningen på 16,4 milliarder dollar som ble brukt online i Europa i fjor. Ifølge Datamonitor har disse to gruppene det med å handle alt fra feriereiser til gaver, mat, CD-er, bøker og kosmetikk over nettet.

Ikke uventet er det Sverige som kan skilte med flest måteholdne og rause - 26 prosent - med Storbritannia (21 pst.), Tyskland (19 pst.), Italia og Spania (begge 9 ost.) på de neste plassene innenfor disse to kategoriene.

Et interessant funn i undersøkelsen er at de ivrigste nettkjøperne har innsett at det er mulig - og de velger å praktisere det - å påvirke nettbutikkene gjennom å stille stadig strengere krav. Dette er kunder som ikke blir godt fornøyd sånn uten videre - det er ikke nok at butikken bare kan nås via web.

Et minimumskrav er at nettbutikken også kan nås telefonisk - kundene forlanger å kunne ringe til butikken - samtidig som en forventer å kunne sende forespørsler per mail om bestemte varer og tjenester før en eventuelt bestemmer seg for å handle. Datamonitors råd til selskaper som ønsker å gjøre det bra innen e-handel er å legge forholdene til rette på en slik måte at kundene kan nå butikken på ulike måter - ikke bare over web - ellers vil man vanskelig lykkes.

Til toppen