Svensker slår fersk Internett-rekord

Rekorden for rask dataoverføring over lange avstander er nok en gang blitt forbedret.

Det svenske universitetsdatanettverket SUNET har sammen med den amerikanske Internett-leverandøren Sprint satt hastighetsrekord i øvelsen å transportere data over svært lange avstander, en løpende konkurranse som kalles Internet2 Land Speed Record.

I slutten av april ble det annonsert at CERN og Caltech sammen greide å sende store mengder data over en 11.000 kilometer lang forbindelse med en gjennomsnittshastighet på 6,25 gigabits per sekund, noe som gir måltallet 68,431 petabitmeter per sekund. Dette rekordforsøket ble utført i februar i år.

Den nye verdensrekorden ble satt over ett optisk nettverk som går mellom Luleå i Sverige og San Jose i California. Fiberkablene har en lengde på 18.600 kilometer, mens avstanden mellom nodene i luftsretning er 16.343 kilometer. I løpet av 27 minutter ble 800 gigabytes med data sett over nettverket, noe som tilsvarer 4,23 gigabits per sekund, eller 69,073 petabitmeter per sekund.

Rekorden ble ifølge SUNET satt i de ordinære nettene uten at den øvrige trafikken la merke til at det pågikk et rekordforsøk.

Flere detaljer om nettverksoppsettet og rekorden finnes på denne siden.

Til toppen