Svensker slår fersk Internett-rekord

Rekorden for rask dataoverføring over lange avstander er nok en gang blitt forbedret.

Rekorden for rask dataoverføring over lange avstander er nok en gang blitt forbedret.

Det svenske universitetsdatanettverket SUNET har sammen med den amerikanske Internett-leverandøren Sprint satt hastighetsrekord i øvelsen å transportere data over svært lange avstander, en løpende konkurranse som kalles Internet2 Land Speed Record.

I slutten av april ble det annonsert at CERN og Caltech sammen greide å sende store mengder data over en 11.000 kilometer lang forbindelse med en gjennomsnittshastighet på 6,25 gigabits per sekund, noe som gir måltallet 68,431 petabitmeter per sekund. Dette rekordforsøket ble utført i februar i år.

Den nye verdensrekorden ble satt over ett optisk nettverk som går mellom Luleå i Sverige og San Jose i California. Fiberkablene har en lengde på 18.600 kilometer, mens avstanden mellom nodene i luftsretning er 16.343 kilometer. I løpet av 27 minutter ble 800 gigabytes med data sett over nettverket, noe som tilsvarer 4,23 gigabits per sekund, eller 69,073 petabitmeter per sekund.

Rekorden ble ifølge SUNET satt i de ordinære nettene uten at den øvrige trafikken la merke til at det pågikk et rekordforsøk.

Flere detaljer om nettverksoppsettet og rekorden finnes på denne siden.

Til toppen