Svensker vil kjøpe SOL Børs

Svenskeide TeleTrade Financial Services AB tar kontrollen over det SOL- og Schibsted-eide selskapet SOL Børs. Foreløpig er det undertegnet en intensjonsavtale som vil innebære at SOL Børs kan tilby brukerne tilgang til handel av verdipapirer på Internett på det norske markedet.

Svenskeide TeleTrade Financial Services AB tar kontrollen over det SOL- og Schibsted-eide selskapet SOL Børs. Foreløpig er det undertegnet en intensjonsavtale som vil innebære at SOL Børs kan tilby brukerne tilgang til handel av verdipapirer på Internett på det norske markedet.

SOL Børs har i lang tid vært på utkikk etter en partner for å tilby handel via verdipapirer på Internett. Nå har selskapet funnet en komplementær tjeneste på andre siden av Kjølen:

TeleTrade Financial AB er et holdingselskap som driver internettvirksomhet gjennom to datterselskap. TeleTrade Solutions AB og VCW Internet Services. VCW driver en tjeneste som til forveksling er lik SOL Børs sin, inkludert den største diskusjonstjenesten om aksjehandel på Internett i Norden på www.aktietips.com.

Det er TeleTrade Solutions tjeneste som vil være mest interessant for SOL Børs. Det norske selskapet har i dag ikke noe tilbud med handel av verdipapirer over Internett. TeleTrade kommer dermed inn på det norske markedet for gi norske privatpersoner et nytt tilbud om aksjehandel via Internett.

Selskapene vil imidlertid fremstå for brukerne som to forskjellige enheter; en for informasjon og en annen for handel, skriver SOL Børs i en pressemelding. .

TeleTrade har, ifølge Dagens Industri, lykkes å få 8.000 kunder i Sverige. I andre kvartal skal inntektene ha vokst med 60 prosent til fem millioner svenske kroner.

Til nå har TeleTrade vært eid med 19 prosent av International Data Group (IDG), og selskapet er totalvurdert til rundt 70 millioner svenske kroner. I Sverige befinner TeleTrade seg foreløpig i gråmarkedet, på den såkalte Aragon-listen. Søknad er sendt til Stockholms Fondsbørs på O-listen, hvor selskapet regner med en notering senest i første kvartal år 2000.

I Norge vil TeleTrade søke om medlemskap på Oslo Børs innen én måned. I løpet av de neste 18 månedene er ambisjonen å søke fjernmedlemskap på et flertall av europeiske børsene.

Avtalen mellom partene fordrer godkjenning av styrer og generalforsamlinger i de to selskapene. Hvis avtalen går i orden, vil dagens eiere i SOL Børs sitte med til sammen 15 prosent i TeleTrade. I dag eier norske SOL 50,1 prosent, Schibsted Multimedia 24,98 prosent og Mølla Holding 24,92 prosent i SOL Børs.

Til toppen