– Sverige i ledtog med USAs overvåkning

Gir NSA adgang til undersjøiske kabler, hevder ekspert.

– Sverige i ledtog med USAs overvåkning
Svensk etterretning blir utpekt som en sentral samarbeidspartner for USAs overvåkning av internett, ifølge journalist og etterretningsekspoert Duncan Campbell.

Svensk etterretning hjelper USA med å overvåke internett, hevder journalisten og etterretningseksperten Duncan Campbell.

Han var nylig til stede under en høring i EU-parlamentet hvor overvåkingen var tema, ifølge den svenske avisa Metro.

Her utepekte Campbell Sverige og Storbritannia som de viktigste europeiske samarbeidspartnerne til den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA).

Sverige har angivelig kodenavnet SARDINE i det hemmelige samarbeidet. Den svenske etterretningstjenesten Försvarets radioanstalt (FRA) gir NSA tilgang til undersjøiske kabler for datakommunikasjon, ifølge Campbell.

Han har i en årrekke jobbet med å avsløre etterretningsvirksomhet, blant annet for den britiske rikskringkasteren BBC.

– Svenske interesser

FRA ønsker ikke å kommentere Campbells opplysninger overfor avisa Metro. En talsperson for FRA bekrefter imidlertid at etaten samarbeider med andre land, og at samarbeidet alltid må tjene svenske interesser.

Datatilsynet i Norge har flere ganger uttrykt bekymring for at svenske FRA kan overvåke mye av den norske datatrafikken. Årsaken er at rundt 80 prosent av data- og teletrafikken ut og inn av Norge går via Sverige.

Saken ble aktualisert da en svensk lov som ga FRA lov til å overvåke data- og teletrafikk gjennom kabel, trådde i kraft i 2009.

Samme år uttrykte Datatilsynet bekymring for at svensk etterretning kan tilby informasjon fra norske eposter i bytte mot etterretningsinformasjon fra tredjeland.

Hemmelige sikkerhetshull

Amerikanske dokumenter som er lekket av varsleren Edward Snowden, tyder på at NSA har knekket mange av kodene som beskytter krypterte eposter, banktransaksjoner og annen privat kommunikasjon på nettet.

Såkalte superdatamaskiner brukes til å knekke kodene med rå datakraft, ifølge dokumentene som avisa New York Times og flere andre medier har fått tilgang til.

Men NSA skal også ha klart å få IT-selskaper til å legge inn hemmelige sikkerhetshull i tjenestene og produktene sine. Disse «bakdørene» kan senere brukes til å tappe informasjon fra nettsteder som hevdes å være sikre.

– Mulige å utnytte

Hvor ofte IT-selskapene gjør dette frivillig, og hvor ofte de får rettslige pålegg om å legge inn sikkerhetshull, er ikke kjent. I ett av de lekkede dokumentene heter det at NSA prøver å få både amerikanske og utenlandske selskaper til å velge tekniske løsninger som gjør dem «mulige å utnytte».

NSA samarbeider angivelig tett med den britiske etterretningsorganisasjonen Government Communications Headquarters (GCHQ) for å få tilgang til ulike typer kommunikasjon på nettet.

Både New York Times og nettstedet ProPublica er blitt oppfordret av etterretningsfolk til ikke å offentliggjøre de nye opplysningene. Begrunnelsen var at utenlandske «mål» kan gå over til nye krypteringsløsninger og andre måter å kommunisere på hvis NSAs metoder avsløres.

Edward Snowden jobbet tidligere for amerikansk etterretning og er spionsiktet i USA for sine lekkasjer om NSAs overvåking. For tiden befinner han seg i Russland, hvor han har fått midlertidig asyl. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: