Sverige kan avlytte norske nettbrukere

Datatilsynet er bekymret for hvordan Norge rammes av den nye svenske overvåkningsloven.

Sverige kan avlytte norske nettbrukere

Datatilsynet er bekymret for hvordan Norge rammes av den nye svenske overvåkningsloven.

Den svenske riksdagen sa onsdag kveld ja til en omstridt lovforslag som tillater massiv overvåking av befolkningen.

Loven gir svenske myndigheter rett til å masseavlytting av all kabelbåren tele- og datatrafikk inn og ut av Sverige.

Den såkalte signalspaningen er et nødvendig vern mot et voksende internasjonalt trusselbilde, hevder lovens tilhengere i de svenske regjeringspartiene.

Loven gjelder fra 1. januar neste år, og senest 1. oktober 2009 må svenske teleoperatører gi Försvarets radioanstalt (FRA) tilgang til all data- og teletrafikk som passerer landets grenser.

Saken har vekket stort engasjement i vårt naboland, og i forbindelse med gårdagens avstemning demonstrerte et hundretalls svensker mot lovforslaget utenfor riksdagen.

Dagens elektroniske kommunikasjon kjenner ingen landegrenser, og kritikerne av loven hevder derfor at FRA-loven vil gi svenske myndigheter anledning til å avlytte alt og alle.

– Alt du gjør på nettet kommer til å bli overvåket. Alle dine samtaler vil bli avlyttet, står det å lese på protestsiden stoppaFRAlagen.nu.

Norsk epost og elektronisk kommunikasjon som passerer grensen vil kunne rammes av disse bestemmelsene, sier Datatilsynets Leif T. Aanensen. FOTO: Berit Roald/SCANPIX
Norsk epost og elektronisk kommunikasjon som passerer grensen vil kunne rammes av disse bestemmelsene, sier Datatilsynets Leif T. Aanensen. FOTO: Berit Roald/SCANPIX Bilde: Berit Roald/SCANPIX

Landegrenser finnes som kjent ikke på internett, og det er på det rene at mye av internettrafikken ut av Norge går gjennom nettopp Sverige.

Datatilsynet forteller til digi.no at de følger denne loven med argusøyne.

– Denne loven fremmer ikke akkurat personvernet, sier Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Datatilsynets avdeling for tilsyn og sikkerhet.

– Vi har ikke finstudert jussen her, men det loven tar utgangspunkt i er at alt som passerer den svenske riksgrensen vil kunne bli skannet. Norsk e-post og elektronisk kommunikasjon som passerer grensen vil kunne rammes av disse bestemmelsene. Elektronisk kommunikasjon i dag går litt på kryss og tvers, sier Aanensen.

Avdelingsdirektøren presiserer at Datatilsynet er litt avventende til situasjonen. De har ikke fått studert hvordan loven vil kunne ramme nordmenn ennå, men til digi.no forteller han at situasjonen er urovekkende.

Til toppen