Sverige og Norge på topp i Internett-bruk

Mens amerikanske Media Metrix og Nielsen/Netratings konkurrerer om hvem som først får opp et målesystem for Internett-bruk i Europa, har Pro Active International allerede kommet i gang med sine målinger. Og Europa tar voldsomt innpå USA, konkluderer det hollandske selskapet.

Mens amerikanske Media Metrix og Nielsen/Netratings konkurrerer om hvem som først får opp et målesystem for Internett-bruk i Europa, har Pro Active International allerede kommet i gang med sine målinger. Og Europa tar voldsomt innpå USA, konkluderer det hollandske selskapet.

Den første offisielle statistikken fra Pro Active International viser at Internett-bruken i Europa vokser i rakettfart, men at det fremdeles er store skiller mellom de ulike land i nord, vest og sør.

Når en ser bort fra Øst-Europa, rapporterer Pro Active at 34 prosent (107,8 millioner mennesker) av Europas befolkning over 15 år nå har tilgang til Internett. 24 prosent (75,9 millioner) sier de har brukt Internett aktivt i løpet av de siste 14 dagene.

Sammenlikner en Europa-undersøkelsen med USA-tall fra Nielsen/Netratings, ser en at europeerne for alvor begynner å ta innpå amerikanerne. I USA har 50 prosent av befolkningen tilgang til Internett og 35 prosent har vært på nettet de siste to ukene.

På netthandel holder imidlertid USA fortsatt stand. Mens bare i underkant av åtte prosent av europeerne noen gang har handlet på nettet, og kun 2,6 prosent (8,1 millioner mennesker) har handlet online de siste to ukene, har over 15 prosent av amerikanerne kjøpt varer og tjenester over nettet. I USA er både antallet online-transaksjoner og hyppigheten i netthandel signifikant høyere enn i Europa, rapporterer Pro Active.

Som tidligere undersøkelser har indikert, ligger de skandinaviske landene helt fremst i Europa hva Internett-bruk angår. Sverige ligger aller lengst fremme med 65,2 prosent av befolkningen på nett (53,3 prosent har brukt nettet de siste to ukene, og hele 23,6 prosent har handlet online), mens Norge kommer på en sterk annenplass med 59,1 prosent av befolkningen online (46,9 prosent har brukt nettet de siste 14 dagene, og 13,1 prosent har forsøkt netthandel).

Pan European Internet Monitor kaller Pro Active sin undersøkelse, som kommer med flere overraskende konklusjoner sammenliknet med tidligere undersøkelser. Blant annet har analysefirmaet kommet fram til at Danmark ligger foran Finland i nettilgang (54 prosent kontra 53,5 prosent), samt at Tyskland (34 prosent) ligger bak både Sveits (49,2 prosent), Nederland (47,8 prosent), Storbritannia (45,6 prosent) og Østerrike (39,7 prosent). Forklaringen på Tysklands svake plassering er at det gamle Øst-Tyskland drar ned gjennomsnittet for landet som helhet.

Pan European Internet Monitor skal gjennomføres to ganger i året. Undersøkelsen dekker 15 europeiske land og omfatter telefonisk utspørring og ansikt-til-ansikt-intervju av et representativt utvalg av 14.000 mennesker over 15 år.

I tillegg omfatter undersøkelsen en del to som består av innsamling av online-data fra over 150.000 Internett-brukere. Tallene ovenfor er hentet fra telefonintervju-delen, mens resultatene fra del to skal presenteres for seg selv på tampen av april.

TABELL: De europeiske landene sortert etter Internett-bruk. Alle tall (unntatt nederste tabellinje) i prosent.

LAND HAR NETT-
TILGANG
HAR BRUKT NETTET SISTE 14 DAGER HAR HANDLET
PÅ NETTET
Sverige (i prosent) 65,2 53,3 23,6
Norge (i prosent) 59,1 46,9 13,1
Danmark (i prosent) 54,0 43,0 17,9
Finland (i prosent) 53,5 41,1 12,5
Sveits (i prosent) 49,2 37,2 17,2
Nederland (i prosent) 47,8 36,7 13,2
Storbritannia (i prosent) 45,6 34,6 13,1
Østerrike (i prosent) 39,7 29,1 8,1
Tyskland (i prosent) 34,0 23,7 9,8
Frankrike (i prosent) 31,6 19,1 3,7
Italia (i prosent) 28,7 18,1 2,9
Irland (i prosent) 26,4 24,0 7,8
Belgia (i prosent) 24,9 17,0 3,4
Spania (i prosent) 12,4 7,8 1,8
Portugal (i prosent) 11,4 6,3 0,3
Europa (i prosent) 34,1 24,0 7,8
Europa (befolkning i millioner) 107,8 75,9 24,9

Kilde: Pro Active Internationals Pan European Internet Monitor, april 2000.

Til toppen