Sverige satset mest og ble sist

Sverige satset flest offentlige kroner på bredbånd, men noe har gått galt.

Sverige satset flest offentlige kroner på bredbånd, men noe har gått galt.

Sverige lå en stund i verdenstoppen i antall oppkoblede hjem og var ledestjernen for mange som ønsket mer offentlig engasjement i bredbåndsutbyggingen her i Norge. Nå ligger Sverige sist i Norden, melder idg.se.

Påstanden bygger på tall fra Eito, European Information Technology Observatory. I følge disse tallene er Sverige nå på syvendeplass i Europa.

Flest andel oppkoblede hjem har man i Nederland, der 44 prosent har bredbånd, fulgt av Sveits og Belgia.

Her i Norge er Sola kommune best på bredbånd, viser statistikk fra SSB, med 47 prosent oppkoblede hjem, mye takket være engasjement fra kommunen selv. Landsgjennomsnittet er 29,1 prosent.

Sverige ligger også på en knapp tredjedel oppkoblede hjem, men farten i utbyggingen er mye lavere.

I sommer klaget Teliasonera over at de i andre kvartal bare fikk 17.000 nye bredbåndskunder i Sverige, knapt mer enn i Finland, på tross av at de er langt større i Sverige. Teliasonera hadde på den tiden 440.000 bredbåndskunder i Sverige, som ble anslått til 40 prosent av det svenske markedet.

Til sammenlikning fikk Telenor 56.000 nye bredbåndskunder bare i fjerde kvartal 2004 og endte året med 326.000 bredbåndsabonnenter og en markedsandel på 50,1 prosent.

Det er vanskelig å klare en fortsatt rask vekst ettersom Sverige har en spredt befolkning, hevder Daniel Pettersson i det svenske Næringsdepartementet overfor idg.se. Men forklaringen holder ikke i forhold til Norge og Finland, som har samme befolkningsmønster.

Pettersons konklusjon er at bredbåndspolitikken fortsatt må prioriteres. Men nylig frøs regjeringen 600 millioner svenske bredbåndskroner. Finansieringen skal i gang igjen i 2006.

Men ikke alt kommer frem på denne statistikken. For på raskt bredbånd over 4 megabit per sekund og fiber ligger Sverige mye lenger fremme.

Til toppen