Sverige sparte 30 milliarder på Telenor-fusjonen

Beregnet ut fra verdien Telia og Telenor hadde mandag vil Telia være verdt 73 prosent av de to selskapene samlet sett. Den planlagte fusjonen mellom de to selskapene ville bare gitt 60 prosent.

Beregnet ut fra verdien Telia og Telenor hadde mandag vil Telia være verdt 73 prosent av de to selskapene samlet sett. Den planlagte fusjonen mellom de to selskapene ville bare gitt 60 prosent.

Ifølge en beregning gjort av den svenske avisen Dagens Industri ville derfor den svenske staten spare 30 milliarder kroner ved ikke å fusjonere Telia med Telenor.

Da de to selskapene skulle fusjonere ble eierne enige om at fordelingen av den samlede verdien av det nye selskapet skulle deles 60-40 i Telias favør. Dette møtte mye kritikk både fra svensk og norsk hold, der en mente at selskapene var mer verd innbyrdes.

Dagens Industri skriver at dermed vil den svenske næringsminister Björn Rosengren få sin revansj. For børsnoteringen av Telia og Eniro og de to emisjonene, gjør at Telia samlet sett ville være verd 73 prosent av et selskap som bestod av Telenor og Telia.

Dermed kan Rosengren si at han berget 30 milliarder kroner for den svenske staten, med utgangspunkt i at Telia et verdsatt til 160 milliarder svenske kroner og Telenor 78 milliarder svenske kroner etter første dags handel. Samlet sett gir dette 240 milliarder svenske kroner, minus Telias Eniro verdsatt til 15 milliarder. De to emisjonene brakte inn 10 milliarder til Telia og 16 milliarder til Telenor.

Til toppen