Sverige taper terreng

Information Societys rangering av hvilke land som ligger lengst framme på utvikling av datainfrastruktur viser at USA ligger på topp, fulgt av fire nordiske land på de neste plassene.

Information Societys rangering av hvilke land som ligger lengst framme på utvikling av datainfrastruktur viser at USA ligger på topp, fulgt av fire nordiske land på de neste plassene.

Grunnlaget for rangeringen av de tilsammen 55 landene, er en samlet vurdering av i alt 20 variabler, gruppert i tre kategorier: "Computer infrastructure", "information infrastructure" og "social infrastructure".

Kategorien "computer infrastructure" inneholder variabler som hvor mange PCer det finnes i forhold til antall innbyggere, tilgang til Internett og hvor mange prosent av PCene som er knyttet til et nettverk.

I neste kategori, "information infrastructure", ser man på antallet telefonlinjer og mobiltelefoner som finnes per innbygger.

Den siste kategorien, "social infrastructure", har kriterier som blant annet pressefrihet, utdanningsnivå og generelle friheter.

Det gir følgende Information Society-rangering, ifølge Newsbytes:

1. USA

2. Finland

3. Sverige

4. Danmark

5. Norge

6. Canada

7. Japan

8. Singapore

9. Hong Kong

10. England

11. Frankrike

12. Tyskland

Sverige har siden i fjor falt én plass til tredje. IDC-direktør Donald C. Bollomy, sier at selv om Sverige hadde fått null poeng ville landet likevel kommet på tredjeplass. Bollomy sier videre at de skandinaviske landene skiller seg klart fra resten av Europa, som for tiden preges av lav investeringsvillighet.

Rangeringen viser at de asiatiske landene kravler fort oppover på listen. En viktig årsak til at ikke flere asiatiske land er å finne på ti-på-topp-listen er at det fortsatt er mange land som scorer lavt i kategorien "social infrastructure".

Rangeringen blir foretatt av World Times og IDC.

Til toppen