Sverige vil avskaffe hjemmePC-ordningen

Den borgelige svenske regjeringen vil endre IT-politikken, og begynner med hjemmePC-ordningen.

HjemmePC-ordningen og løfter om å fjerne straff for fildeling kan bli et direkte resultat av den borgeliges IT-politikk, som vant valgseieren søndag natt.

Ifølge idg.se er det nærliggende å tro at hjemmePC-ordningen vil avskaffes ettersom det anses for dyrt og ikke har gitt god nok uttelling.

IT-politisk talsmann i svenske moderaterne som tilsvarer Høyre i Norge, Tobias Billström, sier at kommuner, fylke og stat har på syv år på rad tapt inntekter på mellom åtte og tolv milliarder kroner på grunn av denne ordningen.

Selv om de svenske toppolitikerne fra begge leire åpnet for fildeling som valgflesk, er IT-talsmann Johan Linander langt mer forsiktig. Nå lover han bare at mye må forandres, men sier samtidig at de ikke kan tillate fildeling ettersom Sverige da vil bryte med internasjonale EU-regler.

Moderaterne vet uansett at det er mye å hente på fildelingsspørsmålet. Tidligere har Sverige hatt en svært liberal åndsverkslov, og kombinert med høy bredbåndspenetrasjon har dette gjort svensker til et av verdens mest nedlastende folk.

Sverige skal ha mellom 800 000 og 1 100 000 aktive fildelere, og har til og med opprettet eget Piratparti.

Billström mener det ikke er riktig å kriminalisere store deler av den svenske befolkningen, og medgir at loven mot fildeling ikke er bra slik den er utformet i dag.

Det viktigste IT-spørsmålet for moderaterne før valget var tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester på nett 24 timer i døgnet.

Til toppen