Sveriges regjering vil selge seg ned i Telia

Sveriges regjering vil selge seg ned i Telia

Sveriges regjering ber om fullmakt til å starte nedsalget i Teliasonera og andre statsselskaper.

Den nylig valgte svenske borgerlige regjeringen har tidligere sagt at de vil selge seg ned i flere av landets største statlig eide selskaper, deriblant teleselskapet Teliasonera.

Nå har regjeringen tatt et skritt videre i retningen av nedsalget, gjennom å be den svenske riksdagen om klarsignal for å redusere statens eierandel. Det er fortsatt ikke klart når, i hvilken rekkefølge eller på hvilken måte nedsalget vil finne sted.

Ifølge den svenske nettavisen Telekomidag.com, åpner regjeringens forslag for at staten kan ta betalt i andre former enn kontanter. Det kan for eksempel dreie seg om verdipapirer som regjeringen senere kan selge ved en passende anledning.

I forslaget som den svenske riksdagen skal behandle, ber regjeringen om vide fullmakter til å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå i forbindelse med nedsalget. Som eksempel nevnes blant annet omstruktureringer.

Regjeringen vil ha handlerom til å selge statens aksjebeholdning helt eller delvis, over børs eller direkte til en enkelt kjøper. De ønsker også muligheten til å initiere en emisjon i de aktuelle selskapene. Det betyr i praksis at staten vil bli vannet ut, uten at de får oppgjør for aksjene. Det vil imidlertid styrke det aktuelle selskapet.

Hva regjeringen til slutt faller ned på for de forskjellige selskapene er ikke klart. De nøyer seg med å si at de vil få en utredning på hva som er forretningsmessig mest hensiktsmessig.

Den svenske regjeringen vil bruke inntektene fra nedsalget til å redusere statsgjelden.

Til toppen