Sverre Hurum tar over etter ryddegutt

Etter å ha ryddet opp i konsulentselskapet i hele fjor, viker han plassen for Sverre Hurum (bildet) som igjen inntar sjefstolen.

Anders Volle går av som administrerende direktør for konsulentselskapet Bouvet (tidligere Cell Network)

Volle går over i nyopprettet stilling som viseadministrerende direktør, mens den gamle Cell-sjefen Sverre Hurum igjen blir administrerende direktør.

Dermed varte Volles sjefperiode svært kort. Han ble ansatt som Cell-sjef i mai i fjor og måtte bære selskapet gjennom en periode med ansatte-kutt, lønnsjusteringer og bråk om nytt selskapsnavn.

- Jeg har valgt å trekke meg som administrerende direktør etter en spennende tid i et selskap jeg har stor tro på. Jeg er et prosjektmenneske og har overlevert prosjektet, sier Volle i en melding fra selskapet.

Overfor digi.no innrømmer Volle at han har måtte rydde i organisasjonen.

- Vi har jo vært gjennom litt siden mai . Det har på mange måter vært et rydde- og omstillingsprosjekt, hvor vi har måttet ta kostnadskutt og gjort endel grep som har gitt resultater. Ja, du kan godt kalle meg en ryddegutt, sier han.

Nedskjæringene sørget for at selskapet gikk i pluss andre halvdel av fjoråret og hanket akkurat inn et lite plussresultat for året. Volle måtte imidlertid ta nedskjæringer på 25 årsverk første halvår av 2002, men har siden kunnet ansette folk.

Da datterselskapet til Cell Network ble skilt ut og fikk nye eiere (Firmament, selskapet til Petter Olsen), satset de først på navnet Ronde. Men de fikk problemer med at det var et beskyttet familienavn.

Surret førte til at selskapet måtte velge navn på ny. Det endte på Bouvet, hentet fra Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet som eies av Norge. I tillegg kjøpte de ansatte 66 prosent av selskapet.

- Vel, det var to presseoppslag om saken og borte var det. Det er klart det var kjedelig, men vi trakk oss jo ut av situasjonen, sa han og mente at andre oppgaver var en mye større utfordring.

- Ansatte som drev med salg og ledelselønninger for alle som tjente over 600.000 kroner, ble satt ned ti prosent. Alle som tjente under 600.000 kroner beholdt lønnsnivået sitt, sier mannen som i nesten ti år har jobbet sammen med Sverre Hurum.

Han startet i Mandator i 1994 og vært gjennom mye tubulens i IT- og Internett-bransjen, ikke minst gjennom sammenslåingen med Cell Network.

- Jeg har ikke noe imot at det skjer litt og vil helst være der jeg kan gjøre mest nytte for meg. Selv om Sverre har vært styreleder siden august i fjor, har han vært veldig operativ innen salg- og markedsområdet, sier Volle.

Den viseadministrerende direktørstillingen får et resultat- og koordineringsansvar for virksomheten i Oslo.

- Anders Volle har gjort en kjempejobb, og styret takker ham for hans innsats, sier nyutnevnt administrerende direktør Sverre Hurum i meldingen.

- I min rolle som arbeidende styreformann har jeg og Volle hatt et nært og svært godt samarbeid som jeg er sikker på vil fortsette også etter organisasjonsendringen. Jeg har meddelt styret at jeg ønsker å fratre som styrets leder. Styret starter nå arbeidet med å utpeke en ny leder, opplyser Hurum.

Til toppen