Svikt i IT-utdanningen truer næringen

Det er en tiltakende knapphet på folk med høyere informasjonsteknologisk utdanning, understreket flere av næringens talspersoner på ITF-årsmøtet 11. februar.

Det er en tiltakende knapphet på folk med høyere informasjonsteknologisk utdanning, understreket flere av næringens talspersoner på ITF-årsmøtet 11. februar.

Divisjonsdirektør Kari Broberg i Alcatel Telecom Norway.
Kari Broberg. Foto: Digi.no

På årsmøtet i ITF (Informasjonsteknologinæringens Forening) gikk divisjonsdirektør Kari Broberg i Alcatel Telecom Norway gjennom kjensgjerningene og trakk fram de viktigste konsekvensene.

– Det er en knapphet på folk med høyere IT-kompetanse. Det gjelder ikke bare Norge. Vi ser det samme i hele Europa. Knappheten er der, og den er kommet for å bli. Vi mangler eksperter innen data og informatikk, og vi mangler folk med høyere teknisk utdanning innen disse feltene.

Det er ikke slik at etterspørselen øker enda sterkere enn tilbudet:

– Antall ny-utdannede reduseres, understreket Broberg. – Det er synkende ungdomskull fram til år 2005, og det er en stadig mindre andel av hvert kull som søker seg over til IT-utdanning.

Denne utviklingen kan ødelegge for mye av det som hittil er gjort med informasjonsteknologi i Norge.

Broberg oppsummerte følgene i disse punktene:

  • verdiskapningen i IT-næringen vil bli mindre
  • IT-næringens eksport vil reduseres
  • det vil bli mindre nyskapning
  • nøkkelstillinger vil måtte besettes av folk med utilstrekkelig kompetanse
  • kvalifiserte folk vil presse lønningene oppover og skifte arbeidsplass langt oftere enn i dag
  • bedriftene vil få økte opplæringskostnader
  • tilsvarende mangel på kvalifiserte medarbeider i offentlig sektor vil føre til dårlige og dyrere kommunale og offentlige tjenester
  • IT-gevinster som ellers kunne hentes ut i både privat og offentlig sektor vil ikke kunne realiseres

– Det deles ikke ut sølvmedaljer i industrien, advarte Broberg.

Hun er spesielt opptatt av den synkende kvinneandelen i høyere IT-utdanning.

– Flere kvinner vil berike de fleste fagmiljøene. Det er rart at IT-industrien tror de har råd til å unnvære dem. Det er et samfunnsmessig ansvar å rette på dette forholdet.

– Denne utviklingen truer norsk IT-næring, fordi den vil hindre oss fra å utnytte eller føre videre det som er våre fortrinn i dag, avsluttet Broberg. – Det gjelder blant annet vår infrastruktur, vårt relativt lave lønnsnivå, det gode samarbeidet internt i industrien og den høye teknologitettheten i landet. Bransjen må bidra til å gjøre det like "inn" å utdanne seg til IT som det er å bruke verktøyene.

De fleste i salen nikket bekreftende til Brobergs analyse. De har opplevet tilsvarende.

– Sist vi søkte etter en marinbiolog fikk vi over 70 søknader, fortalte Svein Tryggestad i Oceanor. – Sist vi søkte etter en informatiker fikk vi ingen.

Til toppen