Sviktende annonseinntekter rammer Schibsted hardt

Schibsted går på en ny smell. Aftenposten sliter med generell annonsenedgang, og i Sverige er det også lite bedring å spore.

Schibsted har den senere tid, og spesielt etter terrorangrepene mot USA den 11. september, registrert en negativ utvikling i annonsemarkedet i Norge. Dette gjelder, ifølge en pressemelding fra selskapet, spesielt for stillingsannonser i Aftenposten, som har falt med ti prosent siden september i fjor - og hele 30 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Boligannonseringen har vært på et høyt nivå, men ser nå ut til å flate noe ut. Eiendomsannonser er elleve prosent bedre enn fjoråret per september, men veier ikke opp for svikt i stillingsmarkedet hvor fortjenestemarginen er høyere.

Den svake annonseutviklingen medfører et forventet driftsresultat for Aftenposten (konsern) på cirka 50 millioner kroner for 2001 (cirka 0 inklusive Avis 1 som må sees sammen med Aftenposten) sammenlignet med 144 millioner kroner (100 millioner kroner inklusive Avis1) i 2000.

Forventet driftsresultat for andre halvår utgjør 70 millioner kroner (inklusive Avis 1-100 millioner kroner) sammenlignet med 44 millioner kroner samme periode i fjor. Tallene inkluderer ikke restruktureringskostnader i forbindelse med produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet.

I Sverige har annonsemarkedet, og spesielt markedet for rubrikkannonser, vært svakt gjennom hele 2001 og det er ingen tegn til bedring på kort sikt.

Annonseinntekter i Svenska Dagbladet forventes å bli rundt 20 prosent lavere i andre halvår 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Annonsemarkedet for Aftonbladet er svakere enn i fjor, spesielt for nettannonser. Annonseinntekter i papirutgaven har falt mindre enn markedet generelt.

Det forventes et driftsresultat på minus 130 millioner norske kroner for 2001 for Svenska Dagbladet sammenlignet med 94 millioner i minus i fjor. I andre halvår forventes et driftsresultat på i underkant av NOK -85 mill. sammenlignet med NOK -98 mill. i 2. halvår i fjor. Tallene er eksklusive restruktureringskostnader i forbindelse med produktivitets- og lønnsomhets-programmet.

Noe positivt er det likevel å se i meldingen fra Schibsted: Opplagsutviklingen for både VG og Aftonbladet er fortsatt positiv. For VG forventes annonseutviklingen fortsatt å være positiv i andre halvår, men med noe lavere vekst enn for første halvår. Kriserammede Svenska Dagbladet har også en positiv utvikling i totalopplaget per september sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen i opplagsinntektene er imidlertid ikke store nok til å oppveie for den negative utviklingen i annonseinntektene for Aftenposten og Svenska Dagbladet, skriver finansdirektør Catharina Thorenfeldt i resultatvarselet.

Til toppen