Sviktende mobilsalg for Nokia

Men Nokia holder tilbake de nøyaktige tallene.

Sviktende mobilsalg for Nokia
Lumia 520 sikret Nokia god vekst i leveransene av smartmobiler i tredje kvartal av 2013, men selskapet har ikke greid å øke leveransene ytterligere. Tvert imot oppgir selskapet lavere salg av smartmobiler i fjerde kvartal enn i tredje kvartal. Bilde: Nokia

Nokia kom i dag med regnskapstall for fjerde kvartal i fjor, samt foreløpige tall for 2013 totalt. Dette var trolig det siste kvartalet som selskapets Devices & Services-divisjon er med, før den blir solgt til Microsoft. I regnskapene er divisjonen oppgitt som «discontinued operations».

Som den dominerende leverandøren av Windows Phone-telefoner er tallene for regnskapstallene til denne divisjonen spesielt interessant. Nokia har tradisjonelt oppgitt også tall over hvor mange smartmobiler og ordinære mobiler selskapet har levert i kvartalet. Denne gangen er dette utelatt fra kvartalstallene. Dermed må man ty til omsetningstallene og forklaringen av disse for å kunne si noe om hvordan etterspørselen har vært.

Nettoomsetningen til Devices & Services-divisjonen i fjerde kvartal i fjor var på 2,633 milliarder euro. Dette er 29 prosent lavere enn omsetningen i samme kvartal i 2012, som var på 3,701 milliarder euro. Omsetningen har også gått ned med 5 prosent sammenlignet med i tredje kvartal i fjor, fra 2,758 milliarder euro.

Dette betyr altså at en reduksjon i Nokias omsetning av mobiltelefoner totalt.

Nokia forklarer at nedgangen fra fjerde kvartal i 2012 til fjerde kvartal i 2013 primært skyldes lavere nettosalg av mobiltelefonen, og noe mindre grad lavere nettosalg av smarte enheter. Nokia har som kjent også lansert et nettbrett i fjor.

Forklaringen

– Vårt nettoomsetning av mobiltelefoner ble påvirket av konkurransepreget markedsdynamikk, inkludert intens smartmobilkonkurranse ved stadig lavere prisnivåer og intens konkurranse ved det nederste prisnivået for vår produktportefølje. Nettoomsetningen av våre smarte enheter ble berørt av konkurransepreget markedsdynamikk, inkludert sterkt momentum for de konkurrerende smartmobil-plattformene, i tillegg til overgangen fra Symbian-produkter til Lumia-produkter, skriver Nokia.

Videre forteller selskapet at selskapet totalt sett leverte færre mobiltelefoner i forrige kvartal enn i samme kvartal i 2012. Men leveransene av smarte enhet var høyere enn for et år siden.

Derimot leverte selskapet færre smartmobiler i fjerde kvartal i fjor enn i tredje kvartal, mens salget av enklere mobiler var høyere enn i tredje kvartal.

Det betyr etter alt å dømme at Nokia leverte færre enn 8,8 millioner smarte enheter og flere enn 55,8 millioner andre mobiltelefoner – noe som er tallene fra tredje kvartal – i fjorårets fjerde kvartal.

På grunn av julehandelen er fjerde kvartal ofte det beste kvartalet til selskapet som selger forbrukerelektronikk. Det har ikke slått til for Nokias mobildivisjonen i fjor, noe som også gjenspeiles i driftsresultatet for divisjonen.

Men divisjonen leverte et overskudd på 97 millioner euro i fjerde kvartal i 2012, ble resultatet i samme kvartal i fjor et underskudd på 198 millioner euro. Dette også større enn underskuddet i tredje kvartal på 145 millioner euro. Det er dog verdt å merke seg at verken omsetningstall eller driftsresultatet som nå er oppgitt for «discontinued operations» i tredje kvartal, er identiske med det Nokia oppga for Devices & Services-divisjonen i høst. Da ble det oppgitt en nettoomsetning på 2,898 milliarder euro og et driftsresultat på -86 millioner euro. Det er noe uklart hvorfor tallene ikke er de samme, siden Nokia opplyser at bortimot hele Devices & Service-virksomheten er oppgitt som «discontinued operations».

De totale, foreløpig tallene for Nokia mobilvirksomhet i 2013 forteller om en nettoomsetning på 10,735 milliarder euro, en nedgang på 29 prosent. Driftsresultatene er likevel bedre, 590 millioner euro i underskudd i stedet for 1,479 milliarder euro i underskudd.

Resten av Nokia

Nokia vil etter salget av Devices & Services-divisjonen bestå av tre divisjoner, Nokia Solutions and Networks (NSN), kartdivisjonen HERE og Advanced Technologies. Alle disse divisjonene leverte en positiv driftsmargin i siste kvartal i fjor. Bortsett fra HERE er driftsresultatet positivt for to av de tre divisjonene. HERE endte opp med et driftsresultat på -154 millioner euro.

De tre avdelingen, oppgitt som «continuing operations» i resultatet, omsatte for 3,476 milliarder euro i fjerde kvartal. Dette er en økning på 18 prosent fra tredje kvartal, men en nedgang på 31 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2012. Omsetningen i hele 2013 var på 12,709 milliarder euro, en nedgang på 17 prosent fra 2012.

Driftsmarginen var i fjerde kvartal i fjor på 274 millioner euro, 5 prosent høyere enn i tredje kvartal, men 17 prosent lavere enn i fjerde kvartal i 2012. Derimot var driftsmarginen for hele 2013 faktisk 26 prosent høyere en i 2012, 1,436 milliarder euro sammenlignet med 1,142 milliarder euro.

Av 2014 venter Nokia blant annet 13 prosent høyere omsetning innen Advanced Technologies fordi Microsoft i større grad enn tidligere skal lisensiere Nokias patenter. For NSN ventes en driftsmargin innen den øvre delen av området 5 og 10 prosent.

Nokia venter derimot at langsiktige investeringer som skal gi bedre vekstmuligheter vil føre gi en negativ effekt på driftsmarginen til HERE-divisjonen i 2014.

    Les også:

Les mer om: