Svindlere prøver seg på 20.000 bankkort årlig

Anslagsvis 20.000 norske bank- og kredittkort blir hvert år utsatt for svindel. De fleste svindelforsøk skjer i utlandet.

Anslagsvis 20.000 norske bank- og kredittkort blir hvert år utsatt for svindel. De fleste svindelforsøk skjer i utlandet.

Direktør Henning Gravklev i SEB Kort Norge anslår at rundt 2-3 promille av landets 6,4 millioner kort blir misbrukt årlig. For rene kredittkort, som gjerne benyttes på reise, er tallet noe høyere.

- Mellom 3 og 6 promille av de norske kredittkortkundene kan regne med å bli utsatt for kortsvindel i løpet av et år, sier Gravklev til NTB.

Gravklev understreker at det bare i svært få tilfeller er kortholderen som blir holdt ansvarlig for svindelen. Det skjer bare hvis brukeren har vært svært uforsiktig, for eksempel ved å ha oppbevart PIN-kode og kort på samme sted.

Tapene for selskapene kan variere fra noen kroner til flere tusen per kort, og tilsvarer anslagsvis 2 promille av omsetningen for kredittkortene. Selv om denne andelen utgjør et tresifret millionbeløp for bransjen, er det likevel et relativt lavt tall sammenlignet med for eksempel i England, der tapene ligger på 7 promille.

Gravklev er leder for overvåkingssystemet Secana i SEB, som kontrollerer en stor del av den norske kortbruken. Overvåkingen viser at det spesielt er på reise norske kort blir misbrukt, mens bare rundt 37 prosent av svindelen registreres her i landet

- De aller fleste svindeltransaksjoner foregår utenfor Norge. Spania, USA og England er markedene hvor det foregår mest svindel av norske kort, og det reflekterer vel nordmenns reisevaner, sier Gravklev.

Såkalt skimming, hvor svindlere kopierer og misbruker magnetstripen på kortet, står for 36 prosent av svindeltilfellene. Samtidig utgjør denne typen svindel nesten halvparten av kortselskapenes tap. Stjålne kort og internett-svindel står for henholdsvis 20 og 16 prosent av tapene.

- Ofte er det slik at det er spesielle mønstre i misbruket, slik at vi kan oppdage det hvis mønsteret ikke ligner det en vanlig kortholder har. Basert på dette tar vi kontakt med kunden for å sperre kortet så raskt som mulig, sier Gravklev, som oppfordrer kortbrukerne til å bruke kortene med fornuft.

- Det innebærer at man ringer med en gang kortet er mistet eller at man mistenker at det er noe galt med kortet, og at man passer på det som om det var kontanter, sier Gravklev.

Til toppen