Svindyre aksjekurser fra Oslo Børs Informasjon

Oslo Børs opererer med dobbelt så høye priser på elektronisk realtidsinformasjon på aksjer som Sveriges ledende markedsplass for aksjer, Stockholms Fondbörs. Prisforskjellene øker for hvert år.

Oslo Børs opererer med dobbelt så høye priser på elektronisk realtidsinformasjon på aksjer som Sveriges ledende markedsplass for aksjer, Stockholms Fondbörs. Prisforskjellene øker for hvert år.

Paradoksalt nok er kjernen i det norske frihandelsystemet for aksjer og verdipapirer, Oslo Børs, enerådende på markedet. Prisene som stilles her er markedsaktørene pent nødt til å akseptere, men fordi Oslo Børs er en stiftelse med ideelle hensikter nedfelt i sine vedtekter, utnyttes ikke monopolsituasjonen til profittmaksimering.

For Oslo Børs Informasjon er situasjonen noe annerledes. Selskapet er et heleid aksjeselskap av stiftelsen Oslo Børs og driftes etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Hensikten er at Oslo Børs Informasjon skal finansiere deler av driften til sitt morselskap.

De største kundene av Oslo Børs Informasjon er store distributører som selger informasjonen videre til meglerforetak og investorer med behov for løpende nyheter og informasjon om kursutvikling. For dette betaler distributørene en årlig fast avgift på 281.400 kroner. I tillegg belastes distributørene for en terminalavgift på 4.050 kroner i året. (Terminalavgiften belastes distributøren for hver nye terminal distributøren installerer hos sine sluttbruker-kunder).

Sammenlignet med situasjonen på det svenske markedet er prisene fra Oslo Børs Informasjon skyhøye. Sveriges største børs Stockholms Fondbörs, som forøvrig er organisert som et aksjeselskap, tar 115.000 svenske kroner i fast avgift til sine distributører. Terminalavgiften er satt til 200 kroner i måneden, altså 2.400 svenske kroner i året. Svenskene gir også sine distributører muligheten til å distribuere kursinformasjon med ett minutts forsinkelse til en månedsavgift på 100 svenske kroner per terminal i måneden.

- Vi har hatt som politikk å ha lave priser for å sikre lett tilgjengelig oppdatert informasjon for sluttbrukerne, sier salgssjef for markedskommunikasjon ved Stockholms Fondbörs, Peter Engeman, til digi.no. Han forklarer til at prisene har vært de samme i 7 år, mens man i Oslo opererer med indeksjusterte priser.

Oslo Børs Informasjon mener ikke at prisene på realtidsinformasjon er urimelige.

- I forhold til andre europeiske børser ligger vi omtrent på snittet. Sverige har alltid vært kjent for å ha lave priser, sier Trond Skaret ved Oslo Børs Informasjon, til digi.no. Han sier det ikke foreligger konkrete planer om å endre prisbildet.

Til toppen