Svindyrt å bytte til bank med bedre betingelser

Oslo Datasenter erfarte at kostnadene gjorde hele operasjonen direkte ulønnsom.

Svindyrt å bytte til bank med bedre betingelser

Oslo Datasenter erfarte at kostnadene gjorde hele operasjonen direkte ulønnsom.

Finansdepartementet ønsket å se på muligheten for å kreve at bankene lot kundene ta med seg kontonummeret når de byttet bank.

Mange kvier seg for å bytte bank, selv om de er misfornøyd med sin eksisterende bankforbindelse. Man må, som kjent, bytte kontonummer. Det medfører svært mye besvær, som mange føler det tross alt ikke er verdt.

Finansdepartementet ba derfor Kredittilsynet utrede mulighetene for å pålegge bankene å legge tilrette for å bytte. Kredittilsynets konklusjon var at det ville være hensiktsmessig, men for dyrt til at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Problemet ligger i at sifrene i bankkontonumrene brukes til å identifisere blant annet hvilken bank kontoen står i.

En ny ordning der man beholder kontonummer når man bytter bank vil kreve oppdatering av svært mange systemer. Det blir fort veldig dyrt.

På den annen side er det dyrt for kundene med dagens ordning, og da spesielt for bedriftskundene. Bankene vet godt at det er både dyrt og krevende å bytte bank, og de trenger derfor ikke å strekke seg like langt for å imøtekomme bedriftskundenes krav og ønsker. De spekulerer i at det kan være dyrere for kunden å bytte bank, enn å betale litt ekstra i den banken de allerede bruker.

Samlet sett gjør dette at konkurransen bankene imellom ikke kan betraktes som ideelle.

    Les også:

Oslo Datasenter er et eksempel på en bedrift som likevel har tatt skrittet med å bytte bank.

– Vi byttet fra Fokus Bank til Handelsbanken i fjor sommer, sier Fredrik Spolen, salgsdirektør i Oslo Datasenter.

Oslo Datasenter er en IT-forhandler som fokuserer på små og mellomstore bedrifter. Selskapet har cirka 40 ansatte, og omsatte for cirka 72 millioner kroner i 2006.

De var ikke fornøyd med sin eksisterende bankforbindelse, og bestemte seg til slutt for å bytte, selv om det ville bli dyrt.

– Vi ønsket oss en bedre bank med bedre betingelser, sier Spolen.

Kostnadene ble høyere enn forventet, og arbeidet var også langt mer omfattende.

– Det dreier seg om ganske mange timer. Det ene er avslutningen av kundeforholdet, og så kommer alt fra faktoring, til alle pensjonstingene som skal flyttes, omlegging av økonomisystem, utsendelse av informasjon til kunder og endring av fakturablanketter, sier Spolen.

Han kan ikke på stående fot si med sikkerhet hvor mye det dreier seg om, men det er snakk om ganske mange tusen kroner.

– Det har kostet oss godt over hundre tusen kroner i hvert fall, bare i arbeidstid, sier Spolen.

Oslo Datasenter er et IT-selskap som lever av å selge kompetanse, programvare og maskinvare. De har således kunne brukt interne ressurser, istedenfor å måtte betale for eksterne konsulenter.

På spørsmål om det var verdt det å ta kostnaden med å bytte bank, er Spolen litt i tvil.

– Det tar lang tid å spare inn pengene. Regner man på kostnaden er det ikke verdt det, sier Spolen.

På den annen side er Oslo Datasenter mer fornøyd med den nye bankforbindelsen sin, og de angrer derfor ikke på at de tok spranget.

Det vil koste mye penger å tvinge gjennom en ordning der bankene må åpne for at kundene kan ta med seg kontonummeret når de bytter bank, men legger man sammen ekstrakostnadene som bedriftene har som en følge av svak konkurranse mellom bankene så fort de kundeforholdet er etablert, blir det også en stor sum.

    Les også:

Til toppen