Svinedyrt å tviholde på gamle servere

Tre år gamle servere duger bare til gjenvinning, viser en kalkyle fra HP Norge.

Svinedyrt å tviholde på gamle servere

Tre år gamle servere duger bare til gjenvinning, viser en kalkyle fra HP Norge.

Det norske politiets erfaring med Conficker-ormen som infiserte servere med utdatert operativsystem fra 1990-tallet, viser den sikkerhetsmessige risikoen man løper ved ikke å bytte ut foreldet teknologi.

Et annet moment, som HP Norge vil satse hardt på å bevise i sin kampanje for den nyeste generasjon Proliant-servere – «G6» for «generasjon 6» – er at det også er elendig økonomi å tviholde på gamle servere.

– Servere eldre enn tre år er et kostnadssluk, og duger bare til gjenvinning, sier senior produktsjef Jan Fredrik Gunvaldsen i HP Norge.

Gunvaldsen og hans medarbeidere har regnet på et fiktivt, men realistisk eksempel, i form av en bedrift med 500 ansatte og 64 servere på datarommet. Disse er Xeon-rackservere fra 2006, med doble prosessorer og to kjerner per prosessor. De fordeler seg slik:

 • 14 Citrix-terminalservere
 • 6 servere for intranettet
 • 4 brannmurservere
 • 6 servere for fil og utskrift
 • 2 Exchange-servere
 • 4 servere for domene og DNS
 • 6 databaseservere
 • 2 drifts- og overvåkingsservere
 • 2 Sharepoint-servere
 • 2 servere for sikkerhetskopiering
 • 16 applikasjonsservere

Bedriften opplever fullt ut tilfredsstillende ytelse og stabilitet. For å spare kostnader er man fristet av tanken om å utsette å oppgradere serverparken i ett år.

Proliant G6 er så mye kraftigere enn forrige generasjon, at det gamle miljøet på 64 servere vil kunne erstattes av 21 servere, mener Gunvaldsen, fordelt slik:

 • 4 Citrix-terminalservere
 • 1 server for intranettet
 • 2 brannmurservere
 • 2 servere for fil og utskrift
 • 2 Exchange-servere
 • 2 servere for domene og DNS
 • 2 databaseservere
 • 1 drifts- og overvåkingsservere
 • 1 servere for sikkerhetskopiering
 • 4 applikasjonsservere

De nye serverne er bladservere av typen Proliant BL460c, hver med doble firekjernede prosessorer av typen Xeon 5500. Gjennomsnittlig innkjøpspris, inkludert tilbehør, er 31 000 kroner per server. Kalkylen forutsetter en gjennomsnittlig strømpris på 1 krone per kilowattime (inkludert nettleie). Strømutgiftene omfatter både serverne og kjøling. Det er innebygget en standard forutsetning om at kjøling tar 1,5 ganger så mye strøm som serverne.

Kostnadene ved å forlenge levetiden til de eksisterende 64 serverne beregnes ved å legge sammen ett års utgifter til strøm, og avgiften til ett års utvidet garanti. Disse er beregnet til henholdsvis 840 960 kroner, og 121 600 kroner, altså til sammen 962 560 kroner.

Utgiftene til de nye serverne omfatter innkjøp og strøm: Garantien er inkludert i kjøpsprisen. Innkjøpet kommer på 651 000 kroner (31 000 kroner per server ganget med 21 servere). De 21 servere bruker strøm verdt 151 767 kroner. Ved å spre innkjøpskostnaden over tre år, blir den årlige utgiften 368 767 kroner.

Konklusjonen gir seg selv.

Det koster 962 560 kroner å beholde det gamle systemet med 64 servere i ett år til.

Går man straks til anskaffelse av et helt nytt system, og leverer de gamle serverne til gjenvinning, koster det 368 767 kroner.

Ved å kjøpe helt nytt med en gang, sparer man altså 593 793 kroner.

Det er nærmere 50 000 kroner per måned.

Gunvaldsen minner om at HP har en returordning der de faktisk tilbyr seg å betale for gammelt skrot.

    Les også:

Til toppen