Svineinfluensa kan sprenge bredbåndet

Anbefaler myndigheter og virksomheter å forberede nødløsninger.

Svineinfluensa kan sprenge bredbåndet
Det kan vise seg at kapasiteten i dagens bredbåndsnett ikke er tilstrekkelig til å håndtere en kraftig økning i Internett-bruken i boliger på dagtid i forbindelse med en pandemi. Bilde: U.S. Government Accountability Office

Svineinfluensaen blir stadig mer utbredt, og skal vi tro Googles influensastatistikk, som historisk har vist seg å være et godt forvarsel til influensaepidemier, kan vi vente en kraftig økning i antallet sykdomstilfeller i tiden som kommer. Kurven går nesten rett opp.

En foreslått strategi for å redusere smittefaren, er at så mange som mulig benytter seg av muligheten til å gjøre jobben hjemmefra, altså benytter en hjemmekontorordning, inntil pandemien er på tilbakegang igjen.

Men dette vil kunne føre til en betydelig oppgang i bruken av privatpersonenes Internett-forbindelse.

I USA har Center for Disease Control en tommelfingerregel for pandemiplanlegging som går ut på at 40 prosent av arbeidsstyrken ikke vil være på jobben over en lengre tidsperiode.

Analyseselskapet Gartner skriver i en pressemelding at teleselskapene oppgir at de kan håndtere en økning på 40 prosent i stamnettene. Verre er det i utkantdelen av nettene, det som gjerne kalles «last mile».

- Dette skyldes at nettleverandørene typisk ikke designer for overskudd i kapasiteten som gjøres tilgjengelig for boliger, sier Eric Paulak, administrerende visepresident i Gartner, i en pressemelding. Tvert imot, overbooking av kapasiteten mellom sentralen/DSLAM-en og stamnettet er svært vanlig, da det er sjelden at alle i nabolaget har behov for full kapasitet samtidig.

Trafikken som vanligvis genereres av brukere med hjemmekontor, skjer normalt på dagtid, et tidspunkt da den forbrukerorienterte trafikken er lav. Men under en influensapandemi kommer mange barn til å være hjemme og tilbøyelig til å bruke Internett på dagtid. Det samme vil personer i alle aldre som er hjemme fra jobben fordi de er syke, men ikke så syke at de ikke orker å bruke nettet som blant annet underholdning. Og på toppen av dette kommer alle som til vanlig ikke benytter hjemmekontor, men som gjør dette i en periode for å unngå å bli syke.

Det kan vise seg at kapasiteten i dagens bredbåndsnett ikke er tilstrekkelig til å håndtere en kraftig økning i Internett-bruken i boliger på dagtid i forbindelse med en pandemi.
Det kan vise seg at kapasiteten i dagens bredbåndsnett ikke er tilstrekkelig til å håndtere en kraftig økning i Internett-bruken i boliger på dagtid i forbindelse med en pandemi. Bilde: U.S. Government Accountability Office

- Resultatet er at «last mile» DSL- og kabelmodem-nettverkene er der hvor fjernaksessen svikter. Stamnettene blir berørt, men nettverksranden vil krasje. Operatørene oppfordrer virksomheter til å bruke 3G eller annen form for ikke-bunden aksess som nødløsning for å forsvare seg mot disse «last-mile»-sammenbruddene, sier John Girard, visepresident og analytiker i Gartner.

- Men denne løsningen kan føre til at de trådløse systemene blir overbelastet, slik at problemet ikke blir løst, bare flyttet. Derfor må virksomhetene vurdere alle aksessløsninger når de forsøker å finne ut hva som fungerer best i en gitt nødsituasjon.

Et tiltak som Gartner foreslår er at bedrifter utstyrer de ansattes bærbare pc-er med programvarebaserte optimaliseringsløsninger (SoftWOC - Software WAN optimisation controller), som typisk komprimerer og mellomlagrer data før de sendes over nettverket. Dette vil kunne redusere mengden av data som må sendes over nettverket.

Opera Turbo, som støttes av Opera 10, er en enkel løsning på dette, så lenge det kun behov for å overføre webdata.

U.S. Government Accountability Office (GAO) har utgitt en rapport hvor man blant annet ser på hvilke tiltak kan gjøres fra sentralt hold for å opprettholde et akseptabelt tilgjengelighetsnivå. Det ene er å redusere den tilgjengelige hastigheten til alle brukerne innen overbelastede områder, for eksempel til 1 megabit per sekund. Det andre er å sperre eller strupe tilgangen til båndbreddekrevende tjenester som ikke er virksomhetskritiske, for eksempel YouTube eller BitTorrent.

Slike tiltak vil være et brudd på kontrakten mellom leverandøren og den enkelte kunde, slik at en beslutning om å gjøre dette i USA vil måtte gjøres av myndighetene, ikke av den enkelte operatør. Trolig vil det samme gjelde i Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

Les mer om: