Svitsj-spesialist på vei ut av OEM-skyggen

Svitsj-spesialist på vei ut av OEM-skyggen

Utstyret OEM-es til HP, Cisco, IBM og EMC. Nå satser QLogic også på eget merke, og lave priser.

Siden starten i 1994 har amerikanske QLogic gradvis bygget opp et utvalg av adaptere, svitsjer og bladservertilpasninger for tre typer høyhastighetsnettverk: fibre channel, Infiniband og iSCSI. Selskapet har vokst til en årsomsetning på nærmere 500 millioner dollar og 1000 ansatte, i hovedsak som OEM-leverandør til kjente merker som McData, Cisco, HP, EMC, Dell, NetApp, Sun, Hitachi og IBM. QLogic har hovedkontor i det sørlige California, programvareutvikling i Bangalore i India, produksjon i Mexico og Irland, og salgskontorer over hele verden. Når regnskapsåret avsluttes 31. mars regner selskapet med en omsetningsvekst mellom 15 og 20 prosent, mot 15 prosent ved forrige årsslutt.

– Nå satser vi på å bygge opp QLogic også som eget varemerke, med raske lagringsnett [SAN] og løsninger for høyhastighets klynger, sier David Zimmer, ansvarlig for QLogics globale arbeid mot kanalen. – I Norge og resten av Norden har vi valgt Four Leaf som partner.

Produktutvalget som gjør denne nye satsingen mulig, har kommet gradvis, og mye skyldes oppkjøp.

Adaptere for fibre channel kom tidlig etter starten: Siden 2004 har QLogic vært global markedsleder målt i både omsetning og volum, ifølge både IDC og Dell’Oro, med Emulex på andre plass. Fibre channel-svitsjer kom med oppkjøpet av Ancor i 2001, mens adaptere og svitsjer for Infiniband kom med oppkjøp av henholdsvis PathScale og SilverStorm, begge i løpet av siste halvår. Utstyr for iSCSI er kommet gjennom egenutvikling. QLogic har også utviklet det de kaller «intelligente lagringsrutere» for både iSCSI og fibre channel.

– Som kjent er det et akselererende behov for lagring, og vi har sterk tro på at lagringsnett vinner fram som løsning. Vi har sammenliknet prognoser fra analyseselskap med våre egne, og er kommet fram til at mengden terabytes lagret i fibre channel-SAN vil vokse fra under en million i 2006 til tre millioner i 2009. I samme periode tror vi at iSCSI-SAN vil vokse fra i overkant av 100.000 terabytes til rundt 2,6 millioner terabytes.

Årsaken til denne optimismen i forhold til teknologien QLogic har valgt å satse på, er at lagringsnett, med stadig sterkere innslag av virtualisering, er i stand til å overkomme problemet som vil melde seg fra 2008, da lagringsbehovet vil vokse langt sterkere enn bedriftenes budsjetter for IT-investeringer.

– Poenget er at driften av lagringsnett, applikasjoner og servere må forenkles og effektiviseres, slik at IT-avdelingene kan fordele ressurser etter behov. QLogic er med på å utvikle løsninger for å realisere dette, både gjennom maskinvaren vi leverer, og gjennom vår virtualiseringsplattform Storage Services Platform.

Zimmer våger den påstanden at den som bygger opp et lagringsnett med utstyr fra QLogic også slipper unna med halvparten av kostnadene til den som velger en av konkurrentene.

Han legger til at de vil utvide plattformen, slik at driftsprogramvaren også kan brukes til å styre heterogene lagringsnett, med svitsjer og annet utstyr fra flere leverandører.

Infiniband-utstyret til QLogic rettes mot markedet for høyhastighets klynger, det vil si en målgruppe som i dag nesten utelukkende omfatter akademiske og forskningsinstitusjoner.

– På sikt ser vi at Infiniband vil spille en stadig større rolle innen anvendelser som databaseklynger og bedriftsomfattende «grid», i tillegg til at teknologien også vil godtas som kopling [«interconnect»] i superraske lagringsnett.

I 2008 tror Zimmer at det samlede markedet for «interconnect» innen høyhastighets klynger – «HPC» eller «High Performance Computing – vil være 1 til 1,5 milliarder dollar. Legger man til databaseklynger øker markedet til 2 til 2,5 milliarder dollar. Inkludert SAN og grid er anslaget over 10 milliarder dollar.

– Infiniband har potensialet til å erobre en stor del av dette markedet. Med et komplett assortiment som det vi kan tilby, burde vi ha sjansen til å markere oss, mener Zimmer.

Til toppen