Sybase: Bedriftsportal for lommemaskiner

Som ledd i sin pågående offensiv for trådløse bedriftsløsninger, utvider Sybase sin bedriftsportal til også å omfatte mobile og trådløse klienter av alle slag.

Som ledd i sin pågående offensiv for trådløse bedriftsløsninger, utvider Sybase sin bedriftsportal til også å omfatte mobile og trådløse klienter av alle slag.

Sybase har i mange år satset sterkt på løsninger som gir mobile brukere med trådløs tilknytning tilgang til sentrale bedriftsapplikasjoner og -databaser. En rapport fra Dataquest i mai slo fast at Sybase har 61 prosent av det mobile databasemarkedet.

Utvidelsen av Enterprise Portal til også å omfatte mobiltelefoner, personsøkere og lommemaskiner, gjør at dette produktet foreløpig er enestående i sitt slag, mener Sybase. Selskapet presiserer at portalen håndterer WAP-telefoner, vanlige mobiltelefoner med tekstmeldinger, Windows CE-maskiner og trådløse Palm-apparater med Palms "web clipping" teknologi. Portalen vil automatisk identifisere hva slags apparat brukeren nytter, og levere personlig tilrettelagt informasjon fra bedriftens helhetlige forretnings- og kundehåndteringssystem.

Produktet vil komme på markedet i løpet av tredje kvartal. Prisstrukturen er ennå ikke kjent.

I mai lanserte Sybase tjeneren iAnywhere Wireless Server som grunnsteinen for å tilby trådløs aksess til bedriftsløsninger. Denne tjeneren lar brukeren synkronisere ulike typer data mot sentralen, slik at man slipper å være oppkoplet hele tiden mens man arbeider. Samtidig kunngjorde Sybase løsningsallianser med blant andre Palm og Symbian. For to uker siden ble det kunngjort en tilsvarende allianse mellom Sybase og Casio, der de to selskapene skal gå sammen om å markedsføre og utvikle bedriftsløsninger med Casios lommemaskin Cassiopeia. To Cassiopeia-modeller, Pocket PC-ene E-80 og E-800, skal leveres med Sybases mobile database SQL Anywhere Studio.


Sybase skilte også ut i mai en heleid datter, iAnywhere Solutions, for å ta seg av løsninger med SQL Anywhere. Sybase forventer en sterk økning i andelen bedrifter som ønsker trådløs tilgang til sine forretningssystemer.

Ifølge Meta Group har bare fem prosent av bedriftene i dag løsninger tilpasset trådløs tilgang fra medarbeidere på farten. Innen ett til to år forventes andelen å vokse til mellom 10 og 15 prosent, og derfra til mellom 25 og 35 prosent innen to til tre år.

Dette er et marked Sybase betegner som "m-business".

Til toppen