Sybase slipper verktøy for mobile løsninger

Sybase har sluppet Pocket PowerBuilder, et verktøy for rask utvikling av mobile løsninger til bedrifter.

Sybase har sluppet Pocket PowerBuilder, et verktøy for rask utvikling av mobile løsninger til bedrifter.

Pocket PowerBuilder er sluppet, etter et omfattende testprogram med mer enn 2000 registrerte testere, opplyser opphave Sybase. Hensikten med det nye verktøyet er å tilby rask applikasjonsutvikling for bedrifter som vil utstyre sine ansatte med Microsoft Windows CE-baserte mobile klienter, blant annet Pocket PC.

Inntil utgangen av august gjelder en introduksjonspris på 495 dollar. Etter det gjelder en listepris på 1295.

Sybase opplyser at Pocket PowerBuilder inneholder alle komponenter man trenger for å bygge fullstendige database-drevne mobile applikasjoner. Brukere som allerede er fortrolige med PowerBuilder vil kunne bygge videre på sin eksisterende kompetanse. En funksjon kalt Sybase DataWindow gjør det mulig å tilby dynamisk datatilgang med tilpasset formatering, uten koding. Synkronisering mot bedriftens databaser – DB2, SQL Server, Oracle eller Sybase – sikres gjennom integrasjon med SQL Anywhere Studio og egne veivisere.

Verktøyet beskrives nærmere på egne sider på Sybases nettsted.

Til toppen