Syk Une Amundsen trekker seg

En av IT-Norges mest erfarne sjefer, Superoffice-gründer Une Amundsen, trekker seg tilbake.

En av IT-Norges mest erfarne sjefer, Superoffice-gründer Une Amundsen, trekker seg tilbake.

Gründer, konsernsjef og styreleder Une Amundsen trekker seg fra stillingen som administrerende direktør etter 15 år, men fortsetter som styreleder. Amundsen har vært sykemeldt i lengre tid og tar nå konsekvensene av dette.

Gisle Jentoft har fungert som konstituert konsernsjef mens Amundsen har vært sykemeldt. På styremøte 16. februar fratredte Amundsen og Jentoft ble ansatt som ny konsernsjef.

Superoffice klarer seg godt i et CRM marked som stadig får mer intens konkurranse. Inntekter fra lisenssalget økte med 16 prosent og selskapet hadde en driftsmargin på 23,5 prosent.

I 2005 omsatte Superoffice for 249,4 millioner kroner, opp 9,8 prosent opp fra 227,2 millioner i 2004. Resultatet før skatt endte på 58,5 millioner, en liten forbedring fra 56,6 året før. I fjerde kvartal endte omsetningen på 66,1 millioner og et resultat på 15,1 millioner kroner før skatt.

Til toppen