Sykefraværet i IT-bransjen stuper

Til tross for store omstillinger, har IT-bransjen lavere sykefravær enn snittet i Norge, og det fortsetter å rase nedover.

Til tross for store omstillinger, har IT-bransjen lavere sykefravær enn snittet i Norge, og det fortsetter å rase nedover.

Sykefraværet i Norge har økt kraftig de siste årene og var 8,5 prosent i fjerde kvartal i 2003.

Til tross for store omstillinger, er det likevel lavere fravær i IT-bransjen i forhold til næringslivet generelt. De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (3. kvartal 2004), viser at bransjen har rundt to prosentpoeng lavere fravær enn snittet for alle arbeidstakere i Norge.

- Dette slår hull på alle myter om en bransje som driver «rovdrift» på ansatte, mener Abelias HMS-rådgiver Arve Aasmundseth.

Abelia som er IKT-bedriftenes talerør, forventer nå at stortinget avblåser den varslede økningen av bedriftenes andel av sykepengene.

Det var forskning, undervisning, telekom og IT-bedrifter som kom best ut med 3,9 prosent fravær, tett fulgt av elektrobedrifter med produksjonsanlegg (4,6 prosent). Til sammenligning er gjennomsnittelig sykefravær for alle ansatte i Norge 5,7 prosent.

Høsten 2004 brøt Regjeringen avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Den foreslo da at arbeidsgiver skal betale 10 prosent av inntil 6G for første året en ansatt er sykemeldt. Dette forslaget kan vedtas og innføres etter behandlingen av revidert statsbudsjett, og vil eventuelt påføre bedriften en merkostnad på i snitt 35.000 kroner i året per sykemeldt.

Aasmundseth mener regjeringen nå bør ta sitt ansvar og fjerne forslaget om økt sykelønn, ellers vil det bli vanskelig for funksjonshemmede og personer med helseproblemer å komme inn på et stramt arbeidsmarked.

Blant de norske bedriftene som kan bekrefte et lavt sykefravær er IT-selskapet Kantega som hadde et rekordlavt sykefravær i 2004.

Medbestemmelse og overskuddsdeling medvirker til at ansatte trives og engasjerer seg for arbeidsplassen, tror administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen.

Hos Kantega ble samlet sykefravær redusert med 35 prosent fra 2003 til 2004.

Mens bransjesnittet er på 3,9 prosent, er sykefraværet i Kantega nede i 2,4 prosent.

Konsulentselskapet ble etablert i 2003, da de tidligere ansatte i Mogul overtok virksomheten i Norge. Etter litt over ett år med ansatteierskap er sykefraværet gått kraftig ned.

- Hos oss eier de ansatte sin egen bedrift. De velger selv hvem som skal styre bedriften, og deler overskuddet som skapes. Den unike eiermodellen i Kantega er bra for økonomien i bedriften, men ser også ut til å gi positiv effekt for helsen, framholder Eriksen.

Eriksen mener myndighetene bør satse mer på gunstige vilkår for ansatteierskap for å øke produktivitet og redusere sykefravær i tillegg til rammevilkår, mener Kantega.

Kantega inngikk i 2004 «Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Et av målene i denne avtalen er å redusere sykefraværet med minst 20 prosent, som ble oppfylt på kort tid.

Til toppen