Sykefraværet kraftig ned i IT-bedriftene

Til tross for økt arbeidsbelastning, har EL og IT klart å få ned sykefraværet kraftig.

Sykefraværet kraftig ned i IT-bedriftene

Til tross for økt arbeidsbelastning, har EL og IT klart å få ned sykefraværet kraftig.

Fra andre kvartal 2002 til andre kvartal 2007 er sykefraværet i elektrobransjen redusert med 25 prosent, viser ferske tall fra NELFO - foreningen EL og IT Bedriftene.

NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som organiserer mer enn 1.350 bedrifter.

–Etter en topp på 7,7 prosent i tredje kvartal 2002 og et gjennomsnitt for hele 2007 på 4,6 prosent, er dette et oppløftende resultat, sier administrerende direktør i NELFO, Jostein Skree.

Han mener det reduserte sykefraværet skyldes en felles innsats fra partene i arbeidslivet, ikke minst gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), som har medført stadig nye tiltak og krav. Erfaringene viser at sykefraværet kan reduseres gjennom målrettede tiltak og virkemidler. Våre medlemsbedrifter har gjort en betydelig innsats på dette området, sier Skree.

– Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver blant annet skal tilby de sykmeldte alternativ sysselsetting når dette er mulig, samtidig som de får bedre muligheter for arbeidstrening og opplæring, sier Eirik Remo, HMS-ansvarlig hos NELFO.

Gjennomsnittlig sykefravær for 2007 var 4,6 prosent for NELFO-bedriftene. Dette er noe bedre enn for hele NHO, som samlet hadde 5,6 prosent legemeldt sykefravær.

Til toppen