Sykehus gir IT-drift til Evry

– Viktig avtale for vår satsning på helsesektoren, sier toppsjef Terje Mjøs.

Sykehus gir IT-drift til Evry
(Bilde: Evry)

– Viktig avtale for vår satsning på helsesektoren, sier toppsjef Terje Mjøs.

Evry, tidligere EDB Ergogroup, skal overta driften av IT-plattformen til Diakonhjemmet Sykehus. Det melder selskapet om i en pressemelding mandag morgen. I løpet av året skal nemlig flere av sykehusets systemer moderniseres og valget falt på Evry for å gjennomføre jobben.

Det er ikke kjent hvor stor kontrakten er, men driftsavtalen løper til 2017 og omfatter også en ny og moderne telefoni-plattform som Evry skal levere.

Løsningen innebærer en felles arbeidsflate for alle nødvendige applikasjoner og programmer for sykehusets medarbeidere. Arbeidsflaten blir uavhengig av verktøy, slik at medarbeiderne får samme tilgang fra ordinær PC, bærbar PC eller andre arbeidsverktøy som lesebrett.

Løsningen inneholder samordnet kommunikasjon slik at løpende dialog mellom medarbeidere på ulike nivåer og avdelinger forenkles. Evry vil også sørge for et døgnbemannet serviceapparat.

Avtalen innebærer at Diakonhjemmet Sykehus outsourcer driften av IT-systemer og servicesenteret tilknyttet IT-driften til Evry, som overtar medarbeidere som i dag jobber med drift og service ved sykehusets e-helseavdeling.

– Vi har ikke klart å holde tritt med IKT-utviklingen. Det trengs derfor en kraftig oppgradering og store investeringer på dette området. Etablering av en ny og moderne IKT-plattform er et viktig strategisk grep for sykehuset, sier sykehusdirektør Morten Skjørshammer i en kommentar til avtalen.

Evry ser på kontrakten som viktig innenfor IT-feltet. Fra før har selskapet en avtale om IT-drift med St. Olavs Hospital i Trondheim, men selskapets toppsjef, Terje Mjøs, ligger ikke skjul på at de vil satse mer på helsesektoren fremover.

– Vi skal levere en løsning som forenkler hverdagen for sykehusets medarbeidere, og som frigjør tid og ressurser til pasientbehandling. Avtalen med Diakonhjemmet er viktig for vår satsing på helsesektoren, sier konsernsjef Terje Mjøs i Evry i en kommentar.

Diakonhjemmet Sykehus er akuttsykehus og lokalsykehus innen medisin, kirurgi og psykiatri for bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner i Oslo, en befolkning på til sammen 126 000 personer. Det er privateid, men ikke-kommersielt.

    Les også:

Til toppen