Sykehus kan velte på nyttårsaften

År 2000-feilen kan føre til katastrofer på norske sykehus og legevakter. Bondevik-regjeringen mener det er nødvendig med pålegg og styring for å forsvare liv og helse.

År 2000-feilen kan føre til katastrofer på norske sykehus og legevakter. Bondevik-regjeringen mener det er nødvendig med pålegg og styring for å forsvare liv og helse.

Først nå har Bondevik-regjeringen begynt å ta år 2000-problemet på alvor. Hele tre ministere hadde regjeringen stablet på bena for å markere størrelsen av problemet - og nå snakker de mer om makt og instruksjon. Hele helse-Norge skulle ha våknet opp, men under halvparten har lagt kriseplaner.

Bondevik-regjeringens nye undersøkelse om år 2000-arbeidet i helsesektoren er skremmende lesing.

Næringsminister Lars Sponheim har tidligere presentert sine undersøkelser om år 2000-arbeidet i offentlig sektor ganske forsiktig og lagt vekt på informasjon og hvem som er ansvarlige.

Dette er det nå slutt på - helsesektoren styrer over liv og død og må sikres mot feil. Bondevik-regjeringen planlegger åpenbart et lengre politisk liv og å kunne bli stilt til ansvar neste år.

- Vi er ikke fornøyde, sier Sponheim, helseminister Dagfinn Høybråten og sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nå snakker ministerne mer om instruksjonsmakt og pålegg. For det er ikke vanskelig å spå problemer. De fleste sykehus, legevakter og sykehjem har sjekket sitt data- og medisintekniske utstyr, men svært få har lagt beredskapsplaner for å sikre strøm, vann og telekommunikasjon. Bare seks av ti sykehus har lagt nødplaner. Hos legevakter og sykehjem har nesten ingen nødaggregat.

Helseministeren uttrykte usikkerhet om hvor mange sykehus som har nødstrøm, til tross at det er påbudt ved lov.

Problemet er at staten ikke kan gi ordre til hele helsevesenet.

- Staten kan direkte instruere sykehusene fordi vi eier de fleste, sa Høybråten. De kommunale sykehusene og sykehjemmene bruker vi helsetilsynet for å kontrollere. Det blir fylkeslegene som skal få det kommunale helsestellet til å øke tempoet.

Vi vurderer fortløpende behovet for pålegg og styring, sier Sponheim. At en rekke sykehjem og legevakter ikke har besvart spørsmålene Helse og Sosialdepartementet understreket kanskje behovet for tvangstiltak.

Til toppen