Sykehus la ut pasient-informasjon ut nettet

St. Olavs hospital la ut dokument med pasient-opplysninger ut på internett.

Sykehus la ut pasient-informasjon ut nettet

St. Olavs hospital la ut dokument med pasient-opplysninger ut på internett.

St. Olavs hospital i Trondheim får skarp kritikk etter at sykehuset la ut pasientopplysninger på internett.

Sykehuset beklager det som har skjedd på det sterkeste, og understreker at de har skjerpet rutinene for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Pasientopplysningene som havnet på internett var del av et dokument som ble brukt i intern undervisning ved sykehuset. Personopplysninger var sladdet, men sladden var enkel å flytte på.

Både Fylkeslegen i Sør-Trøndelag og Datatilsynet er informert om saken. De ser svært alvorlig på det som har skjedd.

Tabben ble oppdaget 28. september i år, og sykehuset sørget da for at originalkilden umiddelbart ble fjernet. Lagrede kopier ble også fjernet, på instruks fra Datatilsynet.

Likevel er det ingen garanti for at det ikke eksisterer kopi av dokumentet.

- Vi søker fremdeles daglig etter om det skulle dukke opp en kopi, men så langt har vi ikke funnet tegn som tyder på at det finnes rester av dokumentet på internett, sier sjeflege Inger Williams ved St. Olavs hospital.

Sykehuset går nå gjennom samtlige filer på sitt nettsted for å sjekke at det ikke ligger mer sensitiv informasjon ute.

Samtidig har ledelsen sørget for å endre nettstedet slik at søkemotorer på internett ikke skal lagre lokale kopier av dokumenter.

Det innføres også en rutinemessig ekstra sjekk av innholdet før det publiseres på internett. Sykehuset har også etablert nye prosedyrer for å anonymisere sensitive data. (©NTB)

Til toppen