Sykehus sparer på å bytte bredbåndsleverandør

Hålogalandssykehuset Helseforetak mener det er penger å spare på bredbånd fra BaneTele.

Hålogalandssykehuset Helseforetak består av sykehusene i Stokmarknes, Narvik og Harstad med tillegg av en rekke avdelinger i Nordre Nordland og Søndre Troms.

Helseforetaket kjøper nå 100 Mb/s båndbredde fra BaneTele med utvidelse opp til 1 Gb/s som opsjon i nettet som driftes av Nordnorsk Helsenett.

Helseforetaket blir dermed det første i Nord Norge som har byttet bredbåndsleverandør med det gamle bredbåndet som reserveløsning, skriver Banetele i en pressemelding.

Nordnorsk Helsenett fases nå inn i det landsdekkende elektroniske samarbeidet Norsk Helsenett, som drifter nettverk for elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak i Nord-Norge. I nettet overføres pasientjournaler, resepter, røntgenbilder og laboratoriesvar - sensitive personopplysninger som må overføres sikkert og pålitelig.

I nord befinner spesialister og andre ressurser seg ofte langt unna pasientene. Effektiv elektronisk kommunikasjon mellom helseforetakene blir derfor et viktig verktøy.

For eksempel kan en spesialist på beinbrudd i Stokmarknes vurdere et røntgenbilde av en pasient i Narvik og rapportere sin vurdering bare minutter etter at bildet er tatt. Pasientjournaler, epikriser, laboratoriesvar og annen kritisk informasjon kan utveksles sikkert mellom sykehus på sekunder.

Les mer om: